Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 9:20:26 πμ
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008 09:12

Ο ΕΟΜΜΕΧ ενισχύει τις εργαζόμενες γυναίκες

Η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας θα εξακολουθήσουν να αποτελούν πρωτεύοντες στόχους της πολιτικής του ΕΟΜΜΕΧ, διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γιώργος Αλ. Σουφλιάς κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απολογισμού του έργου «ΙΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΩ - Θετικές Δράσεις Υπέρ των Εργαζομένων Γυναικών στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε». που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Η έναρξη εργασιών της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε από τον κ. Σουφλιά, ο οποίος αναφέρθηκε στην σημασία που αποδίδει η Διοίκηση του Οργανισμού στο ανθρώπινο κεφάλαιο και  τόνισε ιδιαίτερα ότι με την εφαρμογή του Προτύπου Κοινωνικής Υπευθυνότητας, ο Οργανισμός εισέρχεται στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο προφίλ με βάση το υπεύθυνο και κοινωνικό επιχειρείν.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Δρ. Ελευθέριος Σκανδάλης επεσήμανε την συμβολή του έργου στην καθημερινή οργάνωση και λειτουργία του ΕΟΜΜΕΧ, στην κατεύθυνση δημιουργίας  ενός σύγχρονου και ανταποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος που θα τον καταστήσει  έναν Κοινωνικά Υπεύθυνο Οργανισμό.
Ο κ. Σκανδάλης αναφέρθηκε στα θέματα  της κοινωνικής υπευθυνότητας, της εταιρικής ευθύνης και της επιχειρηματικής ηθικής, στα οποία υπάρχει ανησυχητικό έλλειμα εγγυήσεων παγκοσμίως και κατέληξε:
«Η σοφία των Αρχαίων Ελλήνων η οποία παρέδωσε κανόνες ηθικής και κοινωνικής συμπεριφοράς στην παγκόσμια κοινωνία όρισε ότι «άριστη κοινωνία» είναι αυτή  της οποίας οι μη αδικούμενοι πολίτες  αγανακτούν το ίδιο με τους αδικουμένους και «άριστη Πολιτεία» εκείνη  της οποίας οι πολίτες είναι εξ ίσου ικανοί να κυβερνήσουν και να κυβερνηθούν! Μεγαλειώδεις πράγματι οραματισμοί οι οποίοι άς γίνουν κάποτε διαχρονικοί στόχοι αναφοράς για τις κοινωνίες και τα Κράτη των ανθρώπων.»
Στη συνέχεια, η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κα Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, παρουσίασε την κυβερνητική πολιτική στα ζητήματα Απασχόλησης και Ίσων Ευκαιριών και ανέπτυξε τις ειδικές Δράσεις που υποστηρίζουν τις Ίσες Ευκαιρίες, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013.
Η κ. Πάλλη αναφέρθηκε με έμφαση στα σταθερά υποστυλώματα της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούν, πέρα από την συμβολή τους στην ανάπτυξη και στο εθνικό προϊόν, παράγουν και διαμορφώνουν την κουλτούρα της επιχειρηματικότητας.
Και κατέληξε: «Και σε αυτό τον απολύτως κρίσιμο στοίχημα, είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας ο ρόλος του ΕΟΜΜΕΧ. Ρόλο που τον διαδραματίζει πάντα με υπευθυνότητα, με συνέπεια και έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις σύγχρονες εξελίξεις και οπτικές.»