Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 4:01:54 πμ
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008 10:44

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Υγροτόπων

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει το Τελικό Συνέδριο του έργου «WETMUST – Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Υγροτόπων σε πολλαπλά επίπεδα με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών» της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III B ARCHIMED.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008, στις 9.30 π.μ., στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης, ΝΟΗΣΙΣ (6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης).


Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη Διεύθυνση Υδάτων και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο της Basilicata (Ιταλία), υλοποιούν το συγκεκριμένο έργο.
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης υγροτόπων σε πολλαπλά επίπεδα με στόχο την αειφορική διαχείριση υγροτόπων διεθνούς σημασίας (RAMSAR sites). Η παρακολούθηση περιλαμβάνει δεδομένα πεδίου με χρήση τηλεμετρίας, μετρήσεις και δεδομένα με χρήση μη-επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (ελικόπτερο) και τηλεπισκοπικά (δορυφορικά) δεδομένα με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS).
Υγρότοποι εφαρμογής του προγράμματος είναι οι Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, ο Κόλπος της Καλλονής στη Λέσβο, η Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου στη Δυτική Πελοπόννησο και οι Λίμνες Monticcio στην Ιταλία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου WETMUST είναι 1.346.664,60 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Ευρωπαϊκούς Πόρους (ΕΤΠΑ) και 25% από Εθνικούς Πόρους. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2008.