Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024, 6:38:50 μμ
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008 14:31

Ομιλία Κιλτίδη στη Γουμένισσα


Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στους μύθους που έχουν επικρατήσει για τη Δασική Πολιτική σε ότι αφορά τις αναδασώσεις, τις αντιπυρικές ζώνες, την επιφάνεια των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας και τόνισε ότι οι τεχνητές αναδασωτικές προσπάθειες ξεκινούν 2-3 χρόνια μετά την πυρκαγιά αφού το Δάσος αυτοανανεώνεται ακόμη και σε ποσοστό 85%, ότι οι αντιπυρικές ζώνες δεν προσφέρουν ουσιαστικό έργο στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε εστίες πυρκαγιάς,  ίσα ίσα αποτελεσματικότερο μέτρο θεωρείται παρόδιος καθαρισμός και οι εργασίες αποψίλωσης σε δασικούς δρόμους. Ο κ.Κιλτίδης ανέφερε ότι στην χώρα μας τα Δάση καλύπτουν το 25% της έκτασής της, ισάριθμο ποσοστό οι δασικές εκτάσεις και το κοινό νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει για τη διαχείριση και αξιοποίησή τους είναι τροχοπέδη πολλές φορές στην υπόθεση της αναπτυξιακής διαδικασίας του Δασικού μας πλούτου.
«Στόχος της νέας Δασικής Πολιτικής είναι το Δάσος των πολλαπλών σκοπών και χρήσεων με την αξιοποίηση των ρυθμιστικών και προστατευτικών του λειτουργιών, με την αξιοποίηση των καρπώσεων και με την ανάπτυξη των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και δραστηριοτήτων αναψυχής» σημείωσε ο κ.Κιλτίδης και προσέθεσε ότι οι μοχλοί άσκησης της Δασικής Πολιτικής είναι ο Ειδικός Φορέας Δασών, η αναγέννηση των φυτωρίων, η σύνταξη Δασικών Χαρτών, οι τεχνητές αναδασώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο.
 Ο Υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα δασοπροστασίας και στους αυξημένους πόρους που έχουν διατεθεί από το Υπουργείο για την εφαρμογή τους ενώ τόνισε ότι έχει ανοίξει ένας δημιουργικός κύκλος συνεργασιών με τις Δασολογικές Σχολές της χώρας, τα Ινστιτούτα Δασικών ερευνών και με Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, ΕΚΒΥ, WWF Ελλάς, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων) σε θέματα διαχείρισης και προστασίας των Δασών και του φυσικού μας περιβάλλοντος.
Για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο ο κ.Κιλτίδης τόνισε πως για πρώτη φορά παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες, με γενναίες χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη του Δασικού Χώρου με ειδική πρόνοια και για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών.
Ο Υφυπουργός τόνισε ακόμη ότι η Δασική Πολιτική είναι κατεξοχήν παραγωγική πολιτική και αποσκοπεί στη μεγέθυνση του Δάσους και στην  εξασφάλιση σε επάρκεια και ποιότητα του αγαθού του πόσιμου νερού και της άρδευσης ενόψει των επερχομένων κλιματικών αλλαγών. «Μεγαλώνουμε το Δάσος, ψηλώνουμε τα δέντρα και ανεβάζουμε το Δάσος πιο ψηλά στα βουνά» τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης Υπουργείου Περιβάλλοντος είπε ότι δεν πρέπει να θεωρείται πανάκεια, διευκρίνισε ωστόσο ότι ακόμη και με τη σύσταση ξεχωριστού Υπουργείου για το περιβάλλον η Δασική Πολιτική επειδή ακριβώς είναι παραγωγική πολιτική με στοχευμένες παρεμβάσεις πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία της.
Τέλος, ο κ. Κιλτίδης επισήμανε την αδήριτη ανάγκη να επανασυνδεθούν οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες με την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος ώστε να προκύψουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Δασική Πολιτική και γνωστοποίησε δημόσια ότι υπάρχει προς αυτήν την κατεύθυνση συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.