Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023, 1:21:50 μμ
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008 06:13

Παναγιώτης Αμοιρίδης : Απένταξη Κέντρου Επιχειρηματικότητας

 Το θέμα της Απένταξης του Κέντρου Επιχειρηματικότητας έφερε εκτός ημερήσιας διάταξης ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Επιμελητηρίου Κιλκίς Παναγιώτης Αμοιρίδης, κατά την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του φορέα.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Αμοιρίδης, «στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικών Παρεμβάσεων στα Στενημαχίτικα του Δήμου Κιλκίς, προβλεπόταν η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας προϋπολογισμού 395.000Ευρώ. Ακόμη προβλεπόταν Δράση Δημοσιότητας για το Κέντρο αυτό προϋπολογισμού 60.000 Ευρώ.
Πληροφορηθήκαμε ότι το Κέντρο Επιχειρηματικότητας απεντάχθηκε από το πρόγραμμα και προφανώς θα απενταχθεί και η Δράση Δημοσιότητας που το αφορά.
Έτσι, συνολικό εγκεκριμένο κονδύλιο 455.000Ευρώ, με δεσμευμένες μάλιστα πιστώσεις εδώ και 3 χρόνια, χάθηκε για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο Δήμο και γενικά στο Νομό μας.
Στο Πρόγραμμα των Στενημαχίτικων περιλαμβάνεται και η αναπαλαίωση του Κτιρίου του Επιμελητηρίου και η κατασκευή του νέου κτιρίου, στο οποίο θα  φιλοξενούνταν μέρος των υπηρεσιών που θα παρείχε το Κέντρο Επιχειρηματικότητας ή και το σύνολό τους. Με αυτήν την προοπτική υπήρχε εξ αρχής συμφωνία με το Δήμο Κιλκίς για τη φιλοξενία κάποιων υπηρεσιών του (κέντρο επιχειρηματικότητας νέων, γραφείο επιχειρηματικότητας, υπηρεσία παλιννοστούντων).
Με τη Δημιουργία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και τη φιλοξενία του στο νέο μας κτίριο πιθανό να μπορούσαμε να το διαμορφώσουμε, να το επιπλώσουμε, να το εξοπλίσουμε και ίσως να το στελεχώσουμε.
Έτσι, στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. απευθύναμε τις παρακάτω ερωτήσεις στη Διοίκηση του Επιμελητηρίου:
1. Με ποια ακριβώς συμφωνία μεταξύ Δήμου και Επιμελητηρίου έγινε η ένταξη της αναπαλαίωσης και του νέου κτιρίου στο πρόγραμμα και τι υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις προκύπτουν σήμερα;
2. Ποιος ήταν ο αναλυτικός προϋπολογισμός του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και τι θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί στο νέο Κτίριο, τη στιγμή μάλιστα που σήμερα το Επιμελητήριο προσπαθεί από διάφορες πηγές να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για τον εξοπλισμό και τη λειτουργικότητα του Νέου Κτιρίου;
3. Ποιας μορφής συνεργασία υπήρξε με το Δήμο Κιλκίς για τη Δημιουργία του Κέντρου;
4. Γιατί απεντάχθηκε το Κέντρο και ποιος φέρει την ευθύνη γι’ αυτό;
5. Μπορούσαμε σαν Επιμελητήριο να αποτρέψουμε την απένταξη και τι ενέργειες κάναμε προς αυτήν την κατεύθυνση;
Από τη συζήτηση που επακολούθησε προέκυψε ότι η Διοίκηση είχε γενικά γνώση του θέματος, έκανε κάποιες ενέργειες προς την κατεύθυνση υλοποίησης του Κέντρου, δεν είχε όμως εικόνα της σημερινής κατάστασης και της τελικής απένταξης.
Έτσι, με προτάσεις μελών του Δ.Σ. συμφωνήθηκε να απευθυνθεί το Επιμελητήριο στο Δήμο Κιλκίς για να λάβει αναλυτική ενημέρωση για το θέμα.
Γεγονός πάντως είναι ότι μία μεγάλη ευκαιρία για την επιχειρηματικότητα στο Δήμο και στο Νομό χάθηκε».