Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024, 8:55:37 μμ
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008 14:26

Πέντε κλινικές στη νέα νοσηλευτική πτέρυγα

Η ΔΕΠΕΝΟΜ, η υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που ανέλαβε να διεκπεραιώσει τεχνικά τη μελέτη της ανέγερσης της νέας νοσηλευτικής πτέρυγας του Νοσοκομείου Κιλκίς παρουσίασε ήδη έργο. Υπέβαλε προς το Υπουργείο την προμελέτη και αίτημα να της ανατεθεί και η πλήρης μελέτη του έργου.

Η προμελέτη έχει κοινοποιηθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας Κιλκίς και στα αξιοσημείωτα πρέπει να καταγραφεί ότι ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιος δηλαδή από τις αρχικές εκτιμήσεις.
Σύμφωνα με την προμελέτη η νέα νοσηλευτική πτέρυγα - τρίτη πτέρυγα - θα φιλοξενηθούν και θα λειτουργήσουν το ΤΕΠ (έκτακτα περιστατικά), η μαιευτική - γυναικολογική κλινική, η νεφρολογική, η οφθαλμολογική και η χειρουργική.
Ο Νομάρχης Ευάγγελος Μπαλάσκας δήλωσε ικανοποιημένος με την εξέλιξη αυτή και σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι παρακολουθεί στενά το θέμα καθώς η κατασκευή και λειτουργία νέας νοσηλευτικής πτέρυγας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αιτήματα καθώς θα αναβαθμίσει την ποιότητα της ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας προς τους πολίτες.