Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 8:30:32 πμ
Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου 2008 15:32

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ Αντίδραση των εμπόρων για νέα φορολογικά μέτρα

Έντονο προβληματισμό και απογοήτευση προκάλεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πολυκάστρου τα νέα οικονομικά μέτρα που κατατέθηκαν ως Νομοσχέδιο, προκειμένου να ψηφιστούν άμεσα, στη Βουλή.
«Για μια ακόμη φορά, διαπιστώνουμε ότι την ανάγκη αύξησης των δημοσίων εσόδων έρχονται να καλύψουν «ευκαιριακά» άδικα φοροεισπραχτικά μέτρα, εις βάρος της επιχειρηματικής κοινότητας και κυρίως των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες, για μια ακόμη φορά,  αντιμετωπίζονται σαν εύκολη λεία φορολογικής αφαίμαξης.
Έντονο προβληματισμό και απογοήτευση προκάλεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πολυκάστρου τα νέα οικονομικά μέτρα που κατατέθηκαν ως Νομοσχέδιο, προκειμένου να ψηφιστούν άμεσα, στη Βουλή.
«Για μια ακόμη φορά, διαπιστώνουμε ότι την ανάγκη αύξησης των δημοσίων εσόδων έρχονται να καλύψουν «ευκαιριακά» άδικα φοροεισπραχτικά μέτρα, εις βάρος της επιχειρηματικής κοινότητας και κυρίως των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες, για μια ακόμη φορά,  αντιμετωπίζονται σαν εύκολη λεία φορολογικής αφαίμαξης.
Είναι απαράδεκτη η επιβολή φόρου εισοδήματος από το πρώτο ευρώ στους επιχειρηματίες, λόγω της κατάργησης του αφορολογήτου ορίου των 10.500 _, κρίνοντας, εκ προοιμίου, όλους φοροφυγάδες. Με το μέτρο αυτό η Κυβέρνηση, ακροβατώντας στα όρια του Συντάγματος,  θεσπίζει δύο ομάδες φορολογουμένων πολιτών.  Αυτή των μισθωτών και συνταξιούχων στους οποίους αναγνωρίζεται το δικαίωμα να έχουν ελάχιστο ετήσιο αφορολόγητο εισόδημα και αυτή των επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών, στους οποίους, θεωρώντας  όλους ανειλικρινείς και φοροφυγάδες, επιβάλλει «κεφαλικό φόρο», αποδεικνύοντας  έτσι την αδυναμία του κράτους να ελέγξει και να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή.
Ταυτόχρονα, όμως, αγνοείται  ότι σε μια περίοδο που αναζητούνται τρόποι αναζωογόνησης και τόνωσης της εισοδηματικής δύναμης του μέσου Έλληνα, η επιβολή «κεφαλικού φόρου» εξοντώνει τους μικρούς επιχειρηματίες , οι οποίοι, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αντιμετωπίζοντας το μέλλον τους με απόγνωση.
Όσον αφορά στη φορολόγηση των Α.Ε. και Ε.Π.Ε., διαπιστώνεται το εξής παράδοξο στις εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών: Ενώ ο μειώνεται σταδιακά, από το 25% που ισχύει σήμερα, στο 20% ο συντελεστής φορολόγησης, από το έτος 2010 έως το 2014, ταυτόχρονα φορολογούνται τα μερίσματα χρήσης 2008 με νέο φορολογικό συντελεστή επιβάρυνσης 10%.
Δηλαδή, ενώ εξαγγέλλεται ότι θα μειωθεί έως το 2014, σταδιακά, ο φορολογικός συντελεστής των παραπάνω εταιριών από 25% σε 20%, άμεσα επιβαρύνονται οι εταιρίες, δηλαδή οι μέτοχοί τους, με 10 ποσοστιαίες μονάδες από την τρέχουσα χρήση.
Θεωρούμε ότι η απόφαση για την επιβολή πρόσθετης φορολογίας στα μερίσματα, σε συνδυασμό με την αύξηση της προκαταβολής φόρου, είναι ένα μέτρο το οποίο θίγει άμεσα την επιχειρηματικότητα, μέσω της στέρηση ρευστότητας και πλήττει ευθέως  την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Όσον αφορά στην περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων, πάγια θέση του Εμπορικού Συλλόγου Πολυκάστρου είναι ότι τα βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι σεβαστά και η φορολόγηση με βάση τα λογιστικά αποτελέσματα των διαχειριστικών χρήσεών τους.
Η Πολιτεία έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προβαίνει σε ελέγχους για την ειλικρίνεια των δηλώσεων. Με δεδομένο ότι δεν επαρκούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και από τη στιγμή που εκκρεμούν εκατομμύρια ανέλεγκτες υποθέσεις, οι οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν, αποδεχόμαστε το μέτρο της περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων, αφού, βεβαίως, τεθούν προς συζήτηση οι όροι της περαίωσης, οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι εξοντωτικοί για τις επιχειρήσεις.
Δυστυχώς, όμως, διαπιστώνουμε ότι, για μια ακόμη φορά, δεν γίνεται καμία ουσιαστική προσπάθεια για ένα δίκαιο και σε βάθος χρόνου, σταθερό φορολογικό σύστημα, το οποίο θα ξεπεράσει αδυναμίες, υστερήσεις και παθογένειες του παρελθόντος και το οποίο θα συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη προσέλκυση επενδύσεων.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πολυκάστρου θεωρεί ότι τα εξαγγελθέντα φορολογικά μέτρα είναι εξοντωτικά για τις επιχειρήσεις και σε καμία περίπτωση, δεν εμπεδώνουν τη φορολογική συνείδηση και δεν αποκαθιστούν τη φορολογική δικαιοσύνη, στα πλαίσια των αρχών της ισονομίας, της διαφάνειας, της σταθερότητας και της χρονικής διάρκειας.