Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024, 8:56:18 μμ
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009 08:58

Πολύτιμο ιστορικό υλικό από Ιδρυμα «Ελ. Βενιζέλος»

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοίνωσε την παραχώρηση εκ μέρους του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών  "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" σημαντικών τεκμηρίων (σε ψηφιακή μορφή), που αφορούν στην ιστορία της περιοχής. Πρόκειται για τεκμήρια που ανήκουν στο προσωπικό αρχείο του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και τα οποία ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν επιστημονικά με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».


Συγκεκριμένα μετά από αίτημα του Δήμου Κιλκίς, το Ίδρυμα "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" παραχώρησε τηλεγραφήματα σχετικά με την έκβαση της μάχης του Κιλκίς, πίνακες εκλογικών αποτελεσμάτων καθώς και καρτ ποστάλ των αρχών του 20ου αιώνα στις οποίες απεικονίζεται το θωρηκτό "Κιλκίς" ενώ υπάρχουν και φωτογραφίες με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον αντιστράτηγο Δελαγραμμάτικα κατά τον εορτασμό της 15ης επετείου από τη νίκη του Κιλκίς το 1928, με την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Δημητρίου Γούναρη από το μέτωπο της Μικράς Ασίας ενώ επιβαίνουν στο θωρηκτό "Κιλκίς" κ.α.
Το πολιτισμικό απόθεμα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου αποτελεί μια αυτοτελή και πολύ σημαντική θεματική ενότητα που καλύπτει το σύνολο της ιστορικής πορείας της περιοχής. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Κιλκίς έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις προκειμένου να υπάρξει ανάλογη παραχώρηση και από άλλα ερευνητικά κέντρα, μουσεία ιδρύματα κτλ της χώρας. Απώτερος σκοπός είναι   συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του πολιτισμικού και ιστορικού πλούτου του Κιλκίς και της ευρύτερης περιοχής ώστε να ενισχυθεί το επιστημονικό ενδιαφέρον και η ανάπτυξη της έρευνας για την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής, μέσω της άμεσης και εύκολης παροχής των ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα (π.χ. ιστορικοί, λαογράφοι, κοινωνιολόγοι, ερευνητές, συγγραφείς).

Ευχαριστήριο
Τερζίδη
Ο δήμαρχος Κιλκίς, Δημήτρης Τερζίδης, σε ευχαριστήρια επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Παπαδάκη, σημειώνει:
«Ο Δήμος Κιλκίς παρέλαβε το αντίγραφο του ψηφιοποιημένου αποθέματος από το αρχείο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών  "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος". Από τη θέση του δημάρχου Κιλκίς σας απευθύνω τις πιο θερμές ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλατε παραχωρώντας το ιστορικό υλικό που αφορά την περιοχή μας.
Με την παραχώρηση του, καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση -από το Δήμο Κιλκίς - τεκμηρίων που φωτίζουν στιγμές της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας και συνδέονται με την απελευθέρωση της Μακεδονίας και με την συμβολή του τότε πρωθυπουργού στην υπόθεση αυτή. Ο Δήμος Κιλκίς εδώ και χρόνια έχει προχωρήσει στην ονοματοδοσία μιας εκ των κεντρικότερων οδών της πόλης ως οδός "Ελευθερίου Βενιζέλου" ενώ έχει ανεγείρει και την προτομή του Εθνάρχη.
Με την ευχή, η παραχώρηση αυτή να αποτελέσει τη βάση μιας εποικοδομητικής συνεργασίας και με την ιδιότητα του δημάρχου Κιλκίς, δεσμεύομαι ότι σε κάθε περίπτωση χρήσης του υλικού που μας παραχωρήθηκε, θα αναφέρεται η πηγή προέλευσης ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη συνοδευτική επιστολή του ψηφιακού δίσκου».