Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, 6:12:01 μμ
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 05:08

Προληπτικά μέτρα σε λεβητοστάσια - καλοριφέρ

Το λεβητοστάσιο (λέβητας, καυστήρας, κυκλοφορητής, κλειστό δοχείο διαστολής κ.λ.π. εξαρτήματα) τοποθετείται σε ανεξάρτητο χώρο της οικοδομής με είσοδο – έξοδο προς ελεύθερο χώρο. Η δεξαμενή πετρελαίου τοποθετείται επίσης σε ανεξάρτητο χώρο της οικοδομής, πλησίον του λεβητοστασίου, με είσοδο – έξοδο προς ελεύθερο χώρο.


Επιβάλλεται ο επαρκής φυσικός εξαερισμός των χώρων λεβητοστασίου και δεξαμενής πετρελαίου με «άνοιγμα» προς τον ελεύθερο χώρο του κτιρίου και όχι προς κοινόχρηστους χώρους διαδρόμων, κλιμακοστασίου ή φρεατίου ανελκυστήρα, έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς ή δυσλειτουργίας του καυστήρα ο σχηματιζόμενος καπνός να «απάγεται» εκτός του κτιρίου. Η καύση απαιτεί ανάμιξη του «καυσίμου με αέρα» και αν αυτός δεν υπάρχει τότε έχουμε «ατελή καύση και επικίνδυνους ρύπους».
Περιμετρικά της δεξαμενής πετρελαίου πρέπει να διαμορφώνεται ένα είδος «λεκάνης», ως πυράντοχο χώρισμα, έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμου αυτό να συλλέγεται εντός αυτής και να μην κατακλύζει τον χώρο.
Το σύστημα λέβητα – καυστήρα τοποθετείται σε επιφάνεια από σκυρόδεμα, ύψους 20 εκατοστών, πάνω από το δάπεδο του χώρου του λεβητοστασίου, έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής νερού, αυτό να αποχετευτεί χωρίς κίνδυνο δημιουργίας βραχυκυκλώματος.
Πρέπει να γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας, καθαρισμός και ρύθμιση των συστημάτων του λεβητοστασίου από Ειδικευμένο (Αδειούχο) Εγκαταστάτη Συντηρητή Τεχνίτη τουλάχιστον μία φορά το έτος. Προσέχετε πάντα τις παρατηρήσεις του Φύλλου Ελέγχου που σας δίνει κάθε φορά ο «Συντηρητής» σας.
Πρέπει να γίνεται έλεγχος των σημείων ενώσεων της καπνοδόχου και γενικά του αγωγού για την διαπίστωση τυχόν ρωγμών καθώς και τακτικός καθαρισμός της από την αιθάλη, με συχνότητα που καθορίζεται από το είδος του χρησιμοποιούμενου καύσιμου.
Δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο θάλαμο καύσεως άλλες καύσιμες ύλες ούτε να χρησιμοποιείται ο χώρος για αποθήκευση.
Ο χώρος του λεβητοστασίου να διατηρείται καθαρός και σε τάξη.
Σε περίπτωση βλάβης, και πριν από την επιδιόρθωσή της, να αποφεύγεται η επαναλειτουργία του καυστήρα.
Σε περίπτωση που χυθεί στο έδαφος καύσιμο, (εύφλεκτο υγρό), να καλύπτεται με χώμα και άμμο και ποτέ με πριονίδια, εφημερίδες στουπιά ή ανάλογα υλικά.
Να τοποθετείται Σύστημα Αυτόματης Κατάσβεσης (πυροσβεστήρας  ξηρής σκόνης πάνω από τον καυστήρα ο οποίος τίθεται αυτόματα σε λειτουργία αν εκδηλωθεί πυρκαγιά) καθώς και πυροσβεστήρες χειρός.
Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καλοριφέρ και ο καπνός που βγαίνει από την καμινάδα του είναι «μαύρος» (αιθάλη), αυτό δηλώνει «ατελή καύση» που δικαιολογείται από την έλλειψη παροχής αέρα στο λεβητοστάσιο.
Η καλά μονωμένη καπνοδόχος βοηθά στον καλύτερο ελκυσμό, δηλαδή στην καλύτερη διάχυση των καυσαερίων στο περιβάλλον και στην αποφυγή υγροποίησης τους που δημιουργεί προβλήματα σκουριάς και κιτρίνισμα στον χώρο γύρω από την καμινάδα.