Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, 1:38:34 πμ
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008 07:45

Προώθηση της Απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο του Έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) – Β’ Κύκλος» με τίτλο: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ.».


Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο Δήμο Πικρολίμνης του Νομού Κιλκίς της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά τον τομέα της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών των ατόμων Ε.Κ.Ο.
Κύριος στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη επαγγελματικής απασχόλησης ή η εξασφάλιση συμπληρωματικού εισοδήματος στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και στη διευκόλυνση των συγγενών τους (κοινωνικοί φροντιστές, συνοδοί, φροντιστές υγιεινής, λειτουργία γραμμής SOS, ψυχολογική υποστήριξη, εξυπηρέτηση ηλικιωμένων κ.ά).
Οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου, αφορούν την:
Ενίσχυση απασχόλησης:
- έχει προσληφθεί ένα (1) άτομο,
- προγραμματίσθηκαν και υλοποιήθηκαν ενέργειες για  ενημέρωση για τις ευκαιρίες, τις πρακτικές και τις μεθόδους οργάνωσης και δραστηριοποίησης στο χώρο. 
Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Δημοσιότητα: προγραμματίσθηκαν και υλοποιήθηκαν :
- συναντήσεις με εκπροσώπους των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αναπήρων, των ΑΜΕΑ, της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας,
- ομαδικές συναντήσεις με τη συμμετοχή σχετικών με τα παραπάνω θέματα προσκεκλημένων  σε εθελοντική βάση,
- συναντήσεις οργάνωσης σώματος εθελοντών που υποστηρίζει τους ανάπηρους και τους προωθούμενους στην απασχόληση,
- ημερίδα δημοσιότητας προγράμματος,
- έντυπο προγράμματος,
- ιστοσελίδα Σωματείου για την προώθηση στην απασχόληση
Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο: προγραμματίσθηκαν και υλοποιήθηκαν :
- συναντήσεις καθορισμού τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τοπικού δικτύου φορέων,
Προμήθεια εξοπλισμού: 1 Η/Υ, εξοπλισμός γραφείου, εξοπλισμός εκδηλώσεων-υπηρεσιών
Αποτελέσματα Σχεδίου:
- Ενημέρωση για τις δυνατότητες ανάπτυξης επαγγελματικής απασχόλησης ή την εξασφάλιση συμπληρωματικού εισοδήματος στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και στη διευκόλυνση των συγγενών τους και κάποιοι από αυτούς να απασχοληθούν τελικά στο χώρο αυτό.
- Οργάνωση τοπικού δικτύου φορέων με σχετικές δραστηριότητες και σώμα εθελοντών που θα το υποστηρίζει.
Ενέργειες δημοσιότητας:
Οι ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης συμβάλλουν στον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων του Σχεδίου και περιλαμβάνουν ημερίδες, συναντήσεις με φορείς και άτομα, έκδοση εντύπου, ιστοσελίδα του Σχεδίου.