Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024, 2:25:53 μμ
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009 06:58

Προσοχή στις φωτιές

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιλκίς επισημαίνει τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στο Νομό Κιλκίς, καθορίζοντας εκτός των άλλων, τα χρονικά όρια για τη χρήση πυρός στα δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις.


Έτσι η καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων επιτρέπεται από την 1η Μαϊου μέχρι και 30 Ιουνίου και από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, μόνο υπό προϋποθέσεις και συγκεκριμένα ύστερα από άδεια καύσης ατομική και ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία μόνον κατά τις πρωϊνές ώρες και μέχρι την 21ην μεσημβρινή και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης “1” (χαμηλή ή “2” (μέση), κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου επί της οποίας θα αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η αναγκαιότητα της καύσης, ώστε να λαμβάνονται από τους ίδιους τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα και μέτρα πυρασφάλειας προς αποφυγή του κινδύνου επέκτασης της πυρκαγιάς. Επιπροσθέτως  αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων να ενημερώνονται από την κατά τόπον Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η καύση.
Απαγορεύεται η καύση σιτοκαλλαμιών και λοιπών γεωργικών υπολειμμάτων (π.χ. χόρτων, κλαδιών κ.λπ) από 1η Ιουλίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Επίσης απαγορεύεται, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η καύση απορριμμάτων τόσο εντός των χώρων υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), όσο και στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.
Οικόπεδα
Οι ιδιοκτήτες ή με οποιαδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ’ αυτές και μέχρι απόστασης εκατό μέτρων, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από  τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων (σκουπίδια-απορρίμματα) που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά προς αποτροπή του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Την ίδια υποχρέωση έχουν το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμοί κ.λπ εφ’ όσον είναι κάτοχοι τέτοιων χώρων.
Στους αναφερόμενους χώρους απαγορεύεται το άναμμα της φωτιάς, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαϊου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους”.