Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024, 3:56:43 πμ
Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2008 04:38

Πρώτο στην Ελλάδα το Νομαρχιακό Κ.Ε.Κ. Κιλκίς «Προσανατολισμός»

Στην πρώτη θέση στην Ελλάδα αναρριχήθηκε το Νομαρχιακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κιλκίς μεταξύ των Νομαρχιακών Κ.Ε.Κ. έπειτα από την πρόσφατη αξιολόγηση όλων των δημόσιων και ιδιωτικών Κ.Ε.Κ. από τον αρμόδιο εθνικό φορέα πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ). Η συνολική βαθμολογία (85,27) που συγκέντρωσε το Κ.Ε.Κ. το κατατάσσει στην πρώτη θέση, επίσης, μεταξύ όλων των Κ.Ε.Κ. που δραστηριοποιούνται στο νομό Κιλκίς.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταδεικνύει περίτρανα ότι, όταν ένα νομαρχιακό Κ.Ε.Κ. διαθέτει διοίκηση με όραμα και προσήλωση στους στόχους, αποτελεσματική οργάνωση με συστήματα ποιότητας αλλά και έμπειρο προσωπικό, μπορεί να ανταγωνισθεί με απόλυτη επιτυχία τον ιδιωτικό τομέα σ΄ ένα πολύ σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Η επιτυχία αυτή αποτελεί επιβεβαίωση αλλά και αναγνώριση των προσπαθειών της διοίκησης του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Κιλκίς, με επικεφαλής την πρόεδρο και νομαρχιακή σύμβουλο κα Ευθυμία Βασιλειάδου Κουκάκη, του διευθυντή κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και όλων των στελεχών του Κ.Ε.Κ.  
Η ανέλιξη από την τρίτη στην πρώτη θέση ήταν ένας από τους πρώτους στόχους του τετραετούς επιχειρησιακού σχεδίου του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ., το οποίο υλοποιείται με συνέπεια και με στρατηγικό στόχο να το καταστήσει πρωταγωνιστή όχι μόνο στο Κιλκίς αλλά και στην Ελλάδα, μέσα από πρωτοποριακές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ρόλο του στην τοπική ανάπτυξη, ενδυναμώνουν την κοινωνική του ευθύνη αλλά και ενισχύουν το ευρωπαϊκό του προφίλ.
Με δεδομένη την απαίτηση για διαρκή βελτίωση αλλά και με στόχο τη διατήρηση στην κορυφή της Ελλάδας, η διοίκηση του Κ.Ε.Κ. θέτει υψηλότερους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, βάζοντας ψηλά τον πήχη της επιχειρησιακής και εκπαιδευτικής λειτουργίας του, ώστε, ενόψει Ε.Σ.Π.Α., να διασφαλισθούν ακόμη καλύτερες προοπτικές βιώσιμης και επιτυχημένης δραστηριοποίησης με περισσότερους ευχαριστημένους πολίτες.