Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024, 11:51:06 μμ
Τετάρτη, 20 Μαϊος 2009 08:04

Πρωτοβουλία διάσωσης του Αξιού

Το μείζον θέμα της απειλής που δέχεται ο Αξιός από τη δράση εργολάβων με τις παράνομες αμμοληψίες και βιομηχανιών πέριξ της κοίτης του  από την ανεξέλεγκτη ρύπανση των νερών του, αναδεικνύει η Κοινωνία Πολιτών Ν. Κιλκίς. Με έγγραφό της προς τα μ.μ.ε. και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις της Κεντρικής Μακεδονίας  επισημαίνει την καταστροφική δράση και τις ευρύτερες συνέπειες στο οικοσύστημα του Αξιού, καταγράφει την «ένοχη σιωπή» περί τη δράση αυτή, ενώ κοινοποιεί και μια ανακοίνωση του Δήμου Ευρωπού, σχετική με το θέμα.
Ιδού τι αναφέρεται στην επιστολή της Κοινωνίας των Πολιτών Ν. Κιλκίς  προς τις οργανώσεις και τα μ.μ.ε
«Για άλλη μια φορά η αδιαφορία, η ένοχη σιωπή και η ύποπτη κάλυψη σκοπιμοτήτων και συμφερόντων, αποδεικνύεται καταστροφική για το περιβάλλον. Πρόκειται για την κοίτη του Αξιού ποταμού, ο οποίος πέραν της εισαγόμενης ρύπανσης από την ΠΓΔΜ, υπόκειται και σε μια σειρά καταστροφικές παρεμβάσεις εντός του Ελληνικού εδάφους, χωρίς κανένας επίσημος κρατικός ή αυτοδιοικητικός φορέας να παρεμβαίνει για το έγκλημα που συντελείται.
Οι επιπτώσεις αυτής της αλόγιστης αδιαφορίας, αφορούν την ανεξέλεγκτη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την υπερεκμετάλλευση των φερτών υλικών, την ρύπανση των υδάτων με βιομηχανικά και χημικά απόβλητα, την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων τα οποία καταλήγουν στην κοίτη του ποταμού, την μη οριοθέτηση της κοίτης και άλλες μικρότερες παρεμβάσεις.
Συγκεκριμένα:
1) Η ανεξέλεγκτη χρήση γεωτρήσεων κατά μήκος όλης της κοίτης του ποταμού για αρδευτικούς σκοπούς με την μέθοδο της τεχνητής βροχής, προκαλεί υπερβολική σπατάλη νερού με αποτέλεσμα την μείωση του υδάτινου όγκου και πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.
2) Η υπερεκμετάλλευση των φερτών υλικών ( αμμοληψίες ) από μεγάλους εργολαβικούς οργανισμούς για την κάλυψη των αναγκών της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών, με την συγκατάθεση των Νομαρχιών και των παραποτάμιων  Δήμων, έχει επιφέρει περαιτέρω πτώση της στάθμης του ποταμού κατά 6-7 μέτρα. Αποτέλεσμα  αυτού είναι σχετική αποξήρανση των γύρω περιοχών, ασύμφορη άντληση νερού λόγω πτώσης της στάθμης και τελικά σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες και το εισόδημα των αγροτών.
3) Επανειλημμένα έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη οι δραστηριότητες βιομηχανιών κατά μήκος της κοίτης του Αξιού για την ανεξέλεγκτη ρήψη αποβλήτων και χημικών υποπροϊόντων. Συχνό επίσης το φαινόμενο εμφάνισης χωματερών κατά μήκος της κοίτης με την ανοχή των Δήμων, από την στιγμή που οι Δήμοι της περιοχής δεν έχουν προβλέψει την χωροθέτηση και την κατασκευή ΧΥΤΑ. Η Έλλειψη δε συγκροτημάτων βιολογικού  καθαρισμού των αστικών λυμάτων είναι παντελής.
Τα παραπάνω αποτελούν μια θλιβερή πραγματικότητα για τις περιοχές των νομών Κιλκίς και Θεσσαλονίκης τους οποίους διαπερνά ο Αξιός ποταμός και η οποία επηρεάζει όλο το μικροκλίμα της περιοχής.
Υπεύθυνοι για την διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης είναι οι φορείς: Π.Κ.Μ/ΔΕΚΕ, Π.Κ.Μ/ΔΙΠΕΧΩ, Δ.Τ.Υ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΛΚΙΣ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΙ ΔΗΜΟΙ, Δ.Τ.Υ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΞΙΟΥ.
Σας κάνουμε γνωστό ότι κανένας από τους προαναφερθέντες φορείς δεν ευαισθητοποιήθηκε και δεν ενεργοποιήθηκε από την καταγγελία του Δημάρχου Ευρωπού, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους, ο οποίος βλέποντας την καταστροφική συμπεριφορά όσων εμπλέκονται στην εκμετάλλευση και την διαχείριση του Αξιού, απεχώρησε και αρνήθηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης του Δήμου του. Οι λόγοι της αποχώρησής του είναι καθαρά λόγοι προστασίας περιβάλλοντος και παραβίασης νόμων και κανονισμών διαχείρισης της κοίτης του Αξιού. Η κινητοποίηση δε των αγροτών της περιοχής συγκεντρώνοντας 500 υπογραφές είναι ενδεικτική για τις επιπτώσεις στις καλλιέργειές τους.
Η Κοινωνία πολιτών ν. Κιλκίς καταγγέλλει την αδιαφορία και την αδράνεια όλων των παραπάνω φορέων και ζητάει την άμεση διακοπή όλων των παρεμβάσεων στην κοίτη του ποταμού, την  αυτεπιστασία του χώρου και την σύνταξη μελέτης διαχείρισης και ελέγχου με συγκεκριμένα μέτρα και εξοπλισμό.
Καλεί όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις της κεντρικής Μακεδονίας να κινητοποιηθούν για να σταματήσει το έγκλημα που συντελείται στην κοίτη του Αξιού.

Κουρτζανίδης
Στις 25 Αυγούστου 2008 ο δήμαρχος Ευρωπού, Ευθύμης Κουρτζανίδης, με έγγραφό του προς τις αρμόδιες αρχές ανέφερε:
«Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7293/21-08-06 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς παραχωρήθηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης των χώρων αμμοληψιών  στα  διοικητικά όρια των Δήμων Ευρωπού και Πολυκάστρου. Η απόφαση αυτή καθώς επίσης και οι περιβαλλοντικοί όροι για την δημοπράτηση είχαν ισχύ μέχρι 03-05-08.
Μετά από σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των δύο Δήμων, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες δημοπρατήσεις για τις δύο περιοχές και παραχωρήθηκε η εκμετάλλευση των χώρων στους αναδόχους μέχρι και την ημερομηνία 03-05-08.
Γνωρίζουμε προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ότι ως Δήμος Ευρωπού, δεν επιθυμούμε την συνέχιση των αμμοληψιών στις ίδιες θέσεις, διότι η παρέμβαση στο περιβάλλον υπήρξε καταστροφική.
Παρά τις θεωρητικές πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι στην πράξη δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η «βουλιμία» του ιδιώτη αμμολήπτη διότι ο μόνος στόχος είναι το κέρδος και προς το σκοπό αυτό τίποτε δεν τον σταματά. Οι όποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί είτε των Δήμων, είτε των Υπηρεσιών, δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα μέσα, για αποτελεσματικό έλεγχο των παρεμβάσεων.
Στο τέλος τα αποτελέσματα είναι δραματικά.
Σήμερα η στάθμη ροής του Αξιού ποταμού στα όρια του Δήμου Ευρωπού (για να μείνω μόνο στον τομέα ευθύνης μου), κυμαίνεται μεταξύ 5,6 και 6,4 μέτρα χαμηλότερα από την στάθμη της όχθης (μικρό ανάχωμα), σύμφωνα με πρόσφατες τοπογραφικές μετρήσεις που πραγματοποιήσαμε ως Δήμος. Η δε ποσότητα των υδάτων είναι όπως χειμερινού ρυακιού. Πότε λοιπόν θα αναπληρωθεί η ποσότητα της άμμου?
Ήδη οι συνέπειες σε όλους τους αγρότες του κάμπου του Αξιού είναι τραγικές.
Γι’ αυτό υπήρξε κινητοποίηση μεταξύ των αγροτών και ήδη έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 500 υπογραφές κατοίκων για απαγόρευση των αμμοληψιών.
Αποτελεί πάγια θέση μας ότι οι όποιες παρεμβάσεις στον Αξιό θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια πραγματικών αναγκών για αντιμετώπιση κινδύνων και ακόμη καλύτερα στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης μελέτης για την αποκατάσταση της ροής και την αποφυγή οποιοδήποτε κινδύνων πλημμύρων.
Οι ανάγκες της αγοράς δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ύπαρξη και την συνέχιση της ζωής σε όλο το οικοσύστημα. Γι’ αυτό οι παρεμβάσεις για αμμοληψία απαραίτητα και απόλυτα θα πρέπει να πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση και οι όποιες οικονομικές απολαβές των Δήμων (…και του συστήματος), να ακολουθούν τα παραπάνω».