Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 4:34:14 μμ
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008 15:45

Σ. Τσιτουριδης : Νομαρχία και Διεύθυνση αρμόδιοι για τα σχολεία

Εντελώς υπηρεσιακή υπήρξε η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στην ερώτηση που υπέβαλε ο βουλευτής Σάββας Τσιτουρίδης σχετικά με την ίδρυση μουσικού γυμνασίου και σχολικών κτηρίων στο ν. Κιλκίς.
Το υπουργείο υπενθυμίζει τα αυτονόητα, δηλαδή για μεν την ίδρυση σχολείων απαιτείται σχετική εισήγηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για δε την επισκευή, μελέτη και κατασκευή νέων σχολικών μονάδων αρμόδια είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Και για να αποδείξει ότι το ίδιο (το υπουργείο) πράττει το καθήκον του υπενθυμίζει ότι μέσα στο 2008 ενέκρινε πιστώσεις (ως προκαταβολή μάλιστα) για έργα σχολικής υποδομής 300.000 ευρώ.