Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024, 4:57:49 πμ
Δευτέρα, 07 Ιουλίου 2008 06:10

Σε ημερίδα για Ο.Π.Σ.Ν.Α η Νομαρχία Κιλκίς

Στη Σιάτιστα Κοζάνης διοργανώθηκε ημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την πορεία υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ο.Π.Σ.Ν.Α).  Στην ημερίδα συμμετείχε κλιμάκιο από υπηρεσιακά στελέχη της Ν.Α. Κιλκίς με επικεφαλής τον Αντινομάρχη κ. Αμανατίδη.

Το Ο.Π.Σ.Ν.Α. σε συνδυασμό με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ-Mini-ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού περιβάλλοντος μεταξύ των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Υπουργείων, τα οποία είναι αρμόδια για την άσκηση πολιτικής και στην ηλεκτρονική διασύνδεση και συνεργασία με το σύνολο των Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης για την επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Μέσα από την εγκατάσταση και λειτουργία των προβλεπόμενων συστημάτων και εφαρμογών του προγράμματος επιτυγχάνεται η αντικατάσταση των χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές, η αυτοματοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών και εργασιών και ο περιορισμός της αναγκαιότητας της φυσικής παρουσίας του πολίτη στους χώρους των δημοσίων υπηρεσιών.
Η Ν.Α. Κιλκίς, πάντοτε πρωτοπόρος στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και στην εφαρμογή νέων μεθόδων για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την εξυπηρέτηση του πολίτη, έχει ήδη ξεκινήσει την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, οπότε και θα αρχίσει και η παραγωγική του λειτουργία.