Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 2:46:41 μμ
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008 14:15

Σε πρώτη γραμμή το ΚΕΠ Γουμένισσας

Έχουν περάσει επτά χρόνια από την έναρξη των δύο πρώτων ΚΕΠ στη χώρα και μιλάμε για ένα γεωγραφικά εκτεταμένο δίκτυο (1061) ΚΕΠ, ηλεκτρονικά διασυνδεδεμένο, που έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει εκατοντάδες διαδικασιών (1040). Το δίκτυο των ΚΕΠ το 2007 εξυπηρέτησε 2.263.173 υποθέσεις πολιτών και από την έναρξη αυτής της χρονιάς μέχρι 30-7-2008 εξυπηρέτησε 2.052.286 υποθέσεις. Φυσικά πρέπει να συνυπολογίζουμε και τις εκατοντάδες των πολιτών που εισέρχονται στα ΚΕΠ για πληροφόρηση, επικύρωση των αντιγράφων τους και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.


Αρμοδιότητες των ΚΕΠ είναι:
- Η παροχή διοικητικής πληροφόρησης.
- Η συμπλήρωση ψηφιακής και απλουστευμένης αίτησης, για την έκδοση πιστοποιητικών, αδειών κ.λπ. και η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο.
- Η αναζήτηση (εάν είναι απαραίτητο) υποστηρικτικών εγγράφων (δικαιολογητικών) που συνοδεύουν την σχετική αίτηση.
- Η παραλαβή του πιστοποιητικού - άδειας από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία και παροχή του στον πολίτη.
- Η άμεση παροχή απλών διοικητικών προϊόντων μέσω των on line διαδικασιών.
- Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων
- Η θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Όπως είναι γνωστό μέχρι την θεσμοθέτηση των ΚΕΠ, μιλώντας για τη σχέση Κράτους - Πολίτη εννοούσαμε την απευθείας επαφή του πολίτη με την αρμόδια για την υπόθεσή του δημόσια υπηρεσία. Σήμερα στις περιπτώσεις που ο πολίτης απευθύνεται στα ΚΕΠ για τις υποθέσεις του με την διοίκηση, η σχέση Κράτους - Πολίτη περιλαμβάνει τη σχέση των ΚΕΠ με τον πολίτη και την σχέση των ΚΕΠ με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
Μετά από εφτά χρόνια καθημερινής επαφής με τους πολίτες τα ΚΕΠ κατόρθωσαν:
- Να αποτελούν σήμερα ένα επιτυχημένο νέο θεσμό
- Να έχουν ευρεία αποδοχή.
- Να ταυτίζονται με την έννοια «εξυπηρέτηση».
- Να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των πολιτών στις σχετικές μετρήσεις.
- Να αποτελούν ένα αξιόπιστο, αποδοτικό και αποτελεσματικό θεσμό.
Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Συστήματος Πληροφοριών  e-Kep, το ΚΕΠ Δήμου Γουμένισσας βρίσκεται στην δεύτερη θέση στο Ν. Κιλκίς, όσον αφορά την παραγωγικότητα του (3.364 ολοκληρωμένες υποθέσεις σε ένα εξάμηνο) από έβδομο που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο.
«Το ΚΕΠ του Δήμου Γουμένισσας με συνεχή προσπάθεια βοηθάει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο δήμος Γουμένισσας στους πολίτες με βασικούς στόχους: Η επαφή του πολίτη με την συντεταγμένη πολιτεία να γίνεται δίχως εκνευρισμούς και με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και κυρίως με μείωση της αφόρητης γραφειοκρατίας», τονίζει ο δήμαρχος Γουμένισσας, Στέλιος Παπαπαναγιώτου.