Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024, 8:49:46 μμ
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008 05:16

Στήριξη ΕΟΜΜΕΧ σε μικρομεσαίους

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο οριζόντιων κυβερνητικών πολιτικών που θα αγκαλιάζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, αξιοποιώντας τις σχετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα μας - μέσω της δημιουργίας του «Small Business Act for Greece» - αλλά και τους ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης των χωρών του Οργανισμού Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

Ο ΕΟΜΜΕΧ θα συνεχίσει να αποτελεί – πέρα από τον ρόλο του ως κατ’ εξοχήν σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα μικρομεσαίων – φορέα υλοποίησης των πολιτικών αυτών και στο μέλλον, μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως άλλωστε έπραξε και στα 31 έτη της λειτουργίας του και ιδιαίτερα  στο πλαίσιο του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, μέσω του οποίου επωφελήθηκαν 58.756 Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας με 1,03 δισεκατομμύριο ευρώ, δημιουργώντας την πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας  εργασίας στην εθνική οικονομία.
Τα παραπάνω τονίσθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια και τον Πρόεδρο του ΕΟΜΜΕΧ κ. Γιώργο Αλ. Σουφλιά κατά την έναρξη των εργασιών της Συνόδου της  Ομάδας  Εργασίας  για  τις  Μικρο - Μεσαίες Επιχειρήσεις  του ΟΣΕΠ  και την διεξαγωγή από τον ΕΟΜΜΕΧ Επιστημονικού Εργαστηρίου με αντικείμενο:  «Πόλοι Καινοτομίας, Υψηλή Τεχνολογία  και  Μικρο - Μεσαίες  Επιχειρήσεις, Τεχνολογικά Πάρκα και Θερμοκοιτίδες».
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, έλαβε τον λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας ο οποίος επεσήμανε ότι παρά τις επιπτώσεις της σοβούσας χρηματοοικονομικής κρίσης «δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι σήμερα οι χώρες της περιοχής του Ευξείνου Πόντου έχουν εισέλθει σε μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία, ενώ ταυτόχρονα η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει τη σημασία της περιοχής ως μεταφορικού και ενεργειακού κόμβου, στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής.
Οπως ανέφερε ο κ. Φώλιας «σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ευξείνου Πόντου, η παρευξείνια ζώνη είναι σήμερα η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή του κόσμου μετά την Ανατολική Ασία, με τους ρυθμούς ανάπτυξής της να πλησιάζουν το 6%...Ταυτόχρονα,  οι χώρες του Ευξείνου Πόντου και της Κασπίας Θάλασσας...εξαιτίας της γεωστρατηγικής τους θέσης ανάμεσα στην ανατολή και τη δύση, συγκεντρώνουν το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε υποδομές.»