Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 3:52:43 πμ
Δευτέρα, 18 Μαϊος 2009 09:28

Συμφωνία Επιμελητηρίου και με Τράπεζα Πειραιώς

Σε κλίμα ευφορίας και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου η προγραμματισμένη εκδήλωση για τη συμφωνία  Επιμελητηρίου και Τράπεζας Πειραιώς για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του νομού. Ήταν το επιστέγασμα των επαφών και συζητήσεων που ξεκίνησαν εδώ και καιρό.


Στην αίθουσα «Βασίλειος Σεργιαννίδης» του Επιμελητηρίου πρώτος έλαβε το λόγο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Π. Τονικίδης, ο οποίος αφού καλωσόρισε το κλιμάκιο στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς, περιέγραψε τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις του νομού κυρίως, λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά. Καταλόγισε τις ευθύνες που αναλογούν στις Τράπεζες, ο οποίες αν και έλαβαν γενναίες εγγυήσεις από το Κράτος, δεν χρηματοδότησαν όσο έπρεπε την Ελληνική Επιχειρηματικότητα.
Την ευθύνη των τραπεζών παραδέχθηκε και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρ. Αντωνιάδης που έλαβε το λόγο στη συνέχεια.
Ο κ. Αντωνιάδης εξήρε το ρόλο του Επιμελητηρίου Κιλκίς στην όλη διαδικασία των επαφών, η οποία οδήγησε την Τράπεζα να συναινέσει στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ του νομού. Ο κ. Αντωνιάδης ανέφερε συγκεκριμένα ότι μέχρι σήμερα η τράπεζα Πειραιώς δεν ήλθε σε συμφωνία με κανένα Επιμελητήριο της χώρας το οποίο να έχει λιγότερα από 20.000 μέλη « Η σύναψη συμφωνίας με το Επιμελητήριο Κιλκίς, τόνισε ο κ. Αντωνιάδης, οφείλεται στην αποφασιστικότητα του προέδρου και των συνεργατών του για την ουσιαστική αρωγή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του νομού».
Η Τράπεζα Πειραιώς θα δέχεται αιτήσεις για χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τις 15 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου. Το συνολικό κονδύλιο του συγκεκριμένου προγράμματος ανέρχεται στα 50 εκ. ευρώ. Τα σχετικά δάνεια θα κινηθούν παράλληλα με τα δάνεια που χορηγεί η Τράπεζα Πειραιώς προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλαδή:
- Τα δάνεια μέσω του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ
- Τα δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την επιπλέον χρηματοδότηση επενδύσεων  με το ποσό ύψους 300 εκ. ευρώ
- Το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και προστασίας θέσεων εργασίας, συνολικού ύψους 2 δισ. Ευρώ
Η συμφωνία με το Επιμελητήριο Κιλκίς έχει τον χαρακτήρα ενός επιπλέον προγράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με την ονομασία «Πρόγραμμα Τράπεζα Πειραιώς – Επιμελητήριο Κιλκίς».
Προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά των δανείων:
Δικαιούχοι των νέων δανείων είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών από 50.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ και παρουσιάζουν κερδοφορία σε δυο τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Προϋπόθεση είναι, οι επιχειρήσεις αυτές να λειτουργούν τουλάχιστον τρία χρόνια και να μην έχουν δυσμενή στοιχεία στον Τειρεσία ή ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Τράπεζα Πειραιώς.
Μετά την εισήγηση ο κ. Αντωνιάδης δέχθηκε πλήθος ερωτήσεων και προτάσεων από τους παρευρεθέντες  επιχειρηματίες και τους εκπροσώπους φορέων της οικονομικής ζωής του τόπου. Ο αν. Διευθύνων  Σύμβουλος της Πειραιώς εξέφρασε την ικανοποίηση του για τον πλούσιο και ουσιαστικό διάλογο καθώς και την αισιοδοξία του για αποδοτική συνεργασία.
Μετά τη συνάντηση του Επιμελητηρίου ακολούθησε γεύμα.