Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024, 6:05:15 μμ
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009 14:24

Σύσκεψη με Κιλτίδη για καπνοκαλλιέργεια

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης δέχθηκε στο Υπουργείο εκπροσώπους ενεργών καπνοπαραγωγών, μεταποιητικών μονάδων καπνού και εργαζομένων στους τομείς μεταποίησης του προϊόντος και συζήτησαν τις προοπτικές της καπνοκαλλιέργειας στη χώρα μας.


Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής κ. Δημήτριος Μπαμπίλης και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων αναφορικά με τη στήριξη των καπνοκαλλιεργητών που διατηρούν ιστορικά δικαιώματα και σε ότι αφορά τα θέματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της εν γένει ενίσχυσης των υποδομών και της καπνοκαλλιέργειας.
Αναφερόμενος στις προθέσεις του Υπουργείου για την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, ο κ. Κιλτίδης τόνισε ότι εξετάζεται δέσμη υποστηρικτικών μέτρων για την ενδυνάμωση της καπνοκαλλιέργειας καθώς και για την ανάπτυξη προγραμμάτων αναδιάρθρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι μελετώνται δράσεις  για την ολοκληρωμένη διαχείριση του καπνού, μέτρο το οποίο εκτιμάται ότι θα απορροφήσει 20.000.000 ευρώ, τη βελτίωση των καπνοχώραφων (15.000.000 ευρώ), την πρώτη δάσωση της γεωργικής γης (10.000.000 ευρώ) και τη στήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης, μέτρο που θα απορροφήσει περί τα 200.000.000 ευρώ και θα ωφελήσει κατεξοχήν τους μικρούς καπνοπαραγωγούς που έχουν ιστορικά δικαιώματα.
Μετά από πρόταση του κ. Υφυπουργού, συμφωνήθηκε να συσταθεί ολιγομελής ευέλικτη επιτροπή με τη συμμετοχή καλλιεργητών καπνού, εκπροσώπων στον τομέα της μεταποίησης, εργαζομένων στον τομέα αυτό και υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου, που θα συνεδριάζει ανά τακτά διαστήματα, με σκοπό την προώθηση επίλυσης ζητημάτων που αφορούν την καπνοκαλλιέργεια.