Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 2:17:29 μμ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008 11:49

Τα έργα και οι ημέρες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Γουμένισσας

Η Δημοτική Αρχή της Γουμένισσας, αισθάνεται την επιτακτική ανάγκη να επικοινωνήσει με τους δημότες του Δήμου Γουμένισσας και να τους ενημερώσει για το έργο που έχει επιτελέσει κατά το προηγούμενο έτος, και από την ανάληψη των καθηκόντων της μέχρι σήμερα.
Δεν θα αναλωθεί σε στείρα αντιπαράθεση προς τις προηγούμενες διοικήσεις, γιατί θεωρεί χρησιμότερο εργαλείο προαγωγής του τόπου την συνεργασία και την συνολική προσπάθεια.


Θα παρουσιάσει το έργο του Δήμου με ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα. Πιστεύουμε ότι με την εργασία μας και την συνεχή προσπάθεια να επιτύχουμε αρκετά. Έχουμε πολλά ακόμη μπροστά μας. Σ’ αυτά στρέφουμε την προσοχή μας. Με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των δημοτών, επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας στα μεγάλα, χωρίς να παραγνωρίζουμε τα μικρά καθημερινά προβλήματα που χρίζουν επίλυσης.
Παρακάτω θα παραθέσουμε τους στόχους που θέσαμε, τις ενέργειες που έγιναν και το αποτέλεσμα που προέκυψε.

1.Οικονομική κατάσταση
Ο Δήμος παραλήφθηκε χωρίς ουσιαστικές υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. Υλοποιήσαμε το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2007 σε εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό και αρκετά έργα είναι σε εξέλιξη. Μπορούμε να αναφέρουμε μερικά προβλήματα που επιλύθηκαν με την εκτέλεση έργων.
Α) Ο αγωγός ύδρευσης Φιλυριάς – Γερακώνας περνούσε μέσα από τον σκουπιδότοπο. Έγινε μετατόπιση δικτύου ύδρευσης εκτός σκουπιδότοπου.
Β) Υπήρχε κοινός αγωγός αποχέτευσης και άρδευσης για περίπου 500 μέτρα από Κάρπη προς Γοργόπη. Πραγματοποιήθηκε διευθέτηση των λημμάτων  και των υδάτων άρδευσης.
Γ) Κατασκευή και συντήρηση φραγμάτων σε Πεντάλοφο, Ομαλό, Φιλυριά και  Γερακώνα.
Δ) Συντήρηση κτιρίων του Δήμου στη Γρίβα και γενικότερα σε όλο τον Δήμο.
Ε) Κατασκευή πεζοδρομίων στην έξοδο από Γουμένισσα προς Γρίβα.
Στ) Κατασκευή πεζοδρομίων της οδού Ά Λόχου Ταβουλάρη.
Ζ) Επιλύθηκαν πολλά καθημερινά τεχνικά προβλήματα.

Άλλα χαρακτηριστικά έργα:
Ι.    Ηλεκτροφωτισμός Καστανερής
ΙΙ.   Ηλεκτροφωτισμός Πενταλόφου
ΙΙΙ.  Ανάπλαση πλατείας Φυλιριάς
ΙV.  Έργα υποδομής στη Γερακώνα
V.   Αγωγός ύδρευσης στη Κάρπη
VI.  Κυβόλιθοι στη Γουμένισσα
VII. Συντήρηση παιδικών χαρών σε όλο τον Δήμο
VIII. Κατασκευή κεντρικού πάρκιγκ Γουμένισσας 
IX.   Υλοποιήθηκε η απόφαση του 2007 για το πρόγραμμα ανακύκλωσης. Προστατεύουμε το περιβάλλον διαμορφώνοντας περιβαλλοντική συνείδηση στους πολίτες.

2.Σύνταξη μελετών
Σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ και μελετητικά γραφεία, συντάσσουμε μελέτες για:
Α) ΟΠΑΧ
I. Οδική σύνδεση των οικισμών μεταξύ τους.
II. Φράγματα φιλικά προς το περιβάλλον, που συμβάλουν στην άρδευση των Δ.Δ. Φιλυριάς, Γερακώνας, Στάθη.
Β) Κεντρικός Αγωγός Ύδρευσης
Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης και παράλληλα δυνατότητας  παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, που είναι ο μεγάλος μας στόχος.
Γ) Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Αποφασίστηκε η αγορά ενός γκρέϊντερ μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης και με χρηματοδότηση της Α.Τ.Ε.

2.1 Βοήθεια στο Σπίτι
Λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό το πρόγραμμα « Βοήθεια στο Σπίτι» προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια  σε αδύναμες κοινωνικά ομάδες του Δήμου μας.

2.2 Κ.Α.Π.Η.
Αποφασίστηκε η δημοπράτηση της διαχείρισης του ΚΑΠΗ προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα τα μέλη του. Δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και θα επαναληφθεί η διαδικασία.

2.3 Άρδευση καστανοτεμαχίων
Ο Δήμαρχος-  Δημοτικοί Σύμβουλοι Γουμένισσας, οι πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων Γρίβας και Καστανερής, ο Δασάρχης – υπάλληλοι του Δασαρχείου Γουμένισσας και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κιλτίδης, εντόπισαν τοποθεσίες ανάμεσα στον Δρόμο Καστανερής – Λιβαδίων στην περιοχή «Γκούλουβο - Στραβοπόταμος» για την κατασκευή φράγματος συλλογής υδάτων, με σκοπό την άρδευση των Καστανοτεμαχίων του όρους Πάϊκου, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ολοκληρώνεται η σύνταξη μελετών από το Δασαρχείο Γουμένισσας για χωμάτινα φράγματα από Καστανερή έως Γρίβα προς άρδευση καστανοτεμαχίων. Κόστος κατασκευής 750.000,00_ με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δέσμευση από τον κ.Κιλτίδη.

2.4 Μόνιμο προσωπικό
Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. τρεις (3) μόνιμες θέσεις (Ηλεκτρολόγος Ν θερμοϋδραυλικός Ν έργων υποδομής) και εκκρεμεί η προκύρηξη των θέσεων από τον Δήμο Γουμένισσας μέσω ΑΣΕΠ.

2.5 Έκτακτο προσωπικό
Δρομολογούνται οι προσλήψεις με σύμβαση έργου ( 18μήνες, 8μήνες και 2μήνες) οι οποίες καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες του Δήμου. Στο τέλος του έτους 2008 θα γίνει η αξιολόγησή τους και θα ληφθούν αποφάσεις αναμόρφωσης.

2.6 ΚΕΠ
Το ΚΕΠ, παρά το γεγονός της καταβολής των ενοικίων και της προμήθειας του εξοπλισμού, δεν λειτούργησε ποτέ από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για λόγους που μόνο αυτή ξέρει. Με παρέμβαση της νέας Δημοτικής Αρχής ανεστάλη η απόφαση κλεισίματος και λειτουργεί. Στελεχώθηκε με δύο υπαλλήλους 18μηνης σύμβασης έργου. Την χρηματοδότηση έχει αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Φίλοι μου όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ο μέσος πολίτης εισπράττει την άψογη προσφορά υπηρεσιών από το ΚΕΠ  και όπως φαίνεται όλη η κακόπιστη και άδικη κριτική που δέχτηκα από πολλούς Φίλους και αντιπάλους ως προς την επιλογή των υπαλλήλων που στελεχώνουν το ΚΕΠ έπεσε στο κενό. Σε τελευταία ανάλυση όταν θεσμικά ο Δήμαρχος έχει την δυνατότητα να προσλαμβάνει προσωπικό συγκεκριμένου χρόνου, όπως στην περίπτωση του ΚΕΠ, παίρνει την απόφασή του και γι’αυτό θα κριθεί. Σε αντίθετη περίπτωση να τοποθετηθεί επώνυμα όποιος συμπολίτης μου θέλει να αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα από τον Δήμαρχο παράλληλα όμως να προτείνει λύση.

3. Βιολογικός καθαρισμός
Για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού ( που αποτελεί μεγάλο στόχο μας), προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του βιολογικού καθαρισμού. Η υποχρέωση – επιβάρυνση του Δήμου είναι η εξεύρεση και η αγορά της γης που απαιτείται για να γίνει βιολογικός καθαρισμός, καθώς και το κόστος της μελέτης αυτού.
Η χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου κατά 100% είναι από το Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. Το μελετητικό γραφείο έκανε αυτοψία του χώρου και υποδείχθηκε η θέση για την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού με καλαμιώνες, μοντέλο σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον. Τέτοιο σύστημα λειτουργεί ήδη στο Δήμο Ευρωπού. Ο Δήμος έχει αρχίσει την διαδικασία αγοράς γης. Απαιτούνται 25 στρέμματα.
Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει προς ψήφιση απόφαση για την αγορά των παραπάνω αγροτεμαχίων.

4. Στρατόπεδο
Έχουμε τονίσει και στο παρελθόν ότι υπάρχει απόφαση της Πολιτείας, από το έτος 1999, για στρατόπεδα τα οποία δεν πρόκειται να επαναλειτουργήσουν, να δίνεται η δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να διεκδικεί ποσοστό έκτασης αυτού. Οι αρμόδιοι φορείς αποκλείουν οριστικά την επαναλειτουργία του στρατοπέδου στη Γουμένισσα. Από το σύνολο της επιφάνειας του στρατοπέδου τα 22 στρέμματα ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα 120 στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Κατόπιν ενεργειών και επαφών της Δημοτικής Αρχής με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δρομολογείται παραχώρηση του 50% των 22στρεμμάτων, αφού κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την χρήση τους. Ετοιμάζουμε τοπογραφικό και μελέτη από τη ΤΥΔΚ.

5. Ανάπλαση « Ιστορικού Κέντρου» της πόλης
Α) Πεζοδρόμηση της οδού Ελ.Βενιζέλου
Η σύνταξη της μελέτης, η χρηματοδότηση του έργου και η δημοπράτησή του έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Παρατηρήθηκαν κάποιες παραλήψεις, όπως π.χ. δεν προβλέφθηκαν έργα υποδομής σχετικά με τα δίκτυα ύδρευσης , αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνίας, επίσης ρύθμισης της κυκλοφορικής χρήσης κλπ. τις οποίες επισημάναμε και ενεργήσαμε για την επίλυσή τους. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου είναι αυστηρώς καθορισμένα από την μελέτη, καθώς επίσης ο ηλεκτροφωτισμός.
Η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με τη ΤΥΔΚ, προσπάθησε και πέτυχε να γίνουν κάποιες βελτιωμένες παρεμβάσεις. Περιμένουμε την προσωρινή παραλαβή του έργου απ’τον ανάδοχο έτσι ώστε να καθορίσει το Δ.Σ. την ελεγχόμενη κυκλοφορία στη Βενιζέλου.
Β) Πλατεία Μακεδονομάχων, οδός Γκίγκερη, πλατεία 23ης Οκτωβρίου, οδός Ίωνος Δραγούμη και πλατεία Θάνου Ζελέγκου, 1ου Λόχου Ταβουλάρη εώς το ύψος του Καμπούρη «Παιδικός Σταθμός».
Υπάρχουν οι μελέτες που έγιναν από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Έχουν επισημανθεί κάποιες αδυναμίες και παραλήψεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση: η προτεινόμενη έκταση από την μελέτη για την διαμόρφωση της πλατείας, σε μεγάλο ποσοστό της βάσει του ρυμοτομικού σχεδίου, είναι δρόμος. Με απόφαση του ΔΣ αλλάζουμε το ρυμοτομικό. Αρχίζοντας με την Πλατεία Μακεδονομάχων, βελτιώνουμε την μελέτη, προχωρούμε σε επικύρωση της μελέτης και δημοπράτηση του έργου.
Για τα υπόλοιπα έργα θα ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία, κρίνοντας και αποφασίζοντας για την σειρά εκτέλεσης.

6. Ανέγερση κτιρίου Δασαρχείου
Βρισκόμαστε στην φάση ανεύρεσης οικοπέδου. Εάν δεν βρεθεί λύση θα προτείνουν το Δημοτικό χώρο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φιλυριάς έκτασης 10 στρεμμάτων.

7. Εργατικές Κατοικίες
Ο ανάδοχος του έργου προχωρεί στην αποπεράτωσή του. Το έργο επιβλέπουν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και ο Δήμος Γουμένισσας.

8. Κοιμητήρια
Παρά τις ελλείψεις, παραλήψεις και προβλήματα, η Δημοτική Αρχή ανταποκρίνεται στην πιεστική ανάγκη που είχε δημιουργηθεί στην έκταση των παλαιών κοιμητηρίων και λειτούργησε τα νέα κοιμητήρια επιλύοντας ένα μεγάλο και χρονίζον πρόβλημα για την περιοχή μας.
Με το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2008 ο Δήμος παρεμβαίνει στην άρδευση, στην υδροδότηση, στην ηλεκτροδότηση και στον εξωραϊσμό τους, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων.

9. Κλειστό Γυμναστήριο
Είναι Ολυμπιακό έργο, δηλαδή προγραμματίστηκε και κατασκευάστηκε για την Ολυμπιάδα του 2004. Λόγω κατασκευαστικών παραλείψεων του αναδόχου, δεν παραλήφθηκε ποτέ από τον Δήμο. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ έλυσε το πρόβλημα αφού ο ανάδοχος εκτέλεσε όλες τις εργασίες που όφειλε να κάνει. Παράλληλα ο Δήμος σε συνεργασία με το Λύκειο και το Γυμνάσιο καθορίζει και κατευθύνει την χρήση του κλειστού από μαθητές και πολίτες.

10. Αύλειος χώρος Β΄ Δημοτικού Σχολείου
Βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής μελέτης για την διαμόρφωσή του, με έκτακτη επιχορήγηση 88.000,00 ευρώ.

11. Πολιτιστικές και Αθλητικές Δραστηριότητες
Με βάση τις προτάσεις των Συλλόγων, στις αρχές του έτους 2007, στήριξε ηθικά και οικονομικά τις δραστηριότητές τους. Πλέων αυτών, τους ενίσχυσε με τις ετήσιες τακτικές επιχορηγήσεις. Η ιδία στήριξη παρέχεται και κατά το τρέχον έτος 2008.

12. Επικοινωνία
Χρειαζόμαστε τον ενεργό δημότη. Η παρέμβασή του, το παράπονό του, η κριτική του αποτελούν για εμάς τον ακρογωνιαίο λίθο έκφρασης της δημοκρατίας στην τοπική μας κοινωνία. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις και τις θέσεις σας, για να βελτιωθούμε, να γίνουμε πιο χρήσιμοι. Στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας, τα ερωτήματά σας, για να τα λάβουμε υπόψη και να σας ενημερώνουμε.
Όλα τα παραπάνω, αποτελούν την αφετηρία στον αγώνα που υποσχεθήκαμε στους δημότες μας και επιβάλλαμε στον εαυτό μας. Η «Κίνηση Πολιτών» δυναμωμένη από την εμπιστοσύνη σας, προχωρεί βήμα- βήμα στην υλοποίηση του προγράμματός της που με την ψήφο σας εγκρίνατε.
Εγκαταλείπουμε στην μοναξιά της, στο περιθώριό της, μία μικρή ομάδα συμπολιτών μας, η οποία καθημερινά ακόμα και στον ύπνο της ψάχνει μάγισσες και καθετί αρνητικό στην καθημερινή δραστηριότητα της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Εάν τα κίνητρά της είναι καλοπροαίρετα ή υστερόβουλα θα το κρίνει η ιστορία.
Η δική μας όμως εκτίμηση για την ανωτέρω ομάδα είναι ότι τα κίνητρά τους είναι ταπεινά, μικρόψυχα, δίχως ίχνος πολιτικού πολιτισμού και αντικειμενικότητας. Το ετερόκλιτο παρελθόν της και το ποιόν της άλλωστε το αποδεικνύουν.