Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024, 2:57:32 μμ
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008 04:22

ΤΕΕ - Μηχανικοί: Ναι σε Μεραρχία Όχι στις δίδυμες καπναποθήκες

Το κείμενο με τη θέση του ΤΕΕ και των μηχανικών έχει ως εξής:
 Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Ν. Κιλκίς και ο Σύλλογος Μηχ/κών-Υπομ/κών-Ε.Δ.Ε. Ν.Κιλκις  παρατηρώντας την εξέλιξη και βλέποντας τις διαστάσεις που έχει εκλάβει στον τοπικό τύπο η υπόθεση της χωροθέτησης και ανέγερσης δικαστικού μεγάρου στην πρωτεύουσα του Νομού, κρίνει σκόπιμο και επιβεβλημένο, συνοψίζοντας και απαριθμώντας τα δεδομένα, να επισημάνει και να καταστήσει σαφή τα παρακάτω:

1) Η χωροθέτηση και ο σχεδιασμός κεντρικών λειτουργιών και υποδομών πόλεων και ευρύτερων περιοχών, γενικά, προϋποθέτει και τελεσφορεί με την μέγιστη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση των πολιτών είτε ως φορέων είτε ατομικά.
2) Στη διαμόρφωση και την κατάρτιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Κιλκίς από τον Δήμο κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους όλοι οι τοπικοί φορείς μεταξύ των οποίων και η Ν.Ε.ΤΕΕ Ν. Κιλκίς.
3) Το ΤΕΕ, πανελλήνια, και οι κατά τόπους νομαρχιακές επιτροπές του είναι εξ ορισμού και εκ προοιμίου οι τεχνικοί σύμβουλοι της πολιτείας και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να εκφέρουν γνώμες επί τεχνικών θεμάτων και, κατά μείζονα λόγο, οι απόψεις τους έχουν, ιδιαίτερα και καίρια, βαρύνουσα σημασία.
4) Από το ισχύον ΓΠΣ και από το υπό έγκριση αντίστοιχο του Δήμου Κιλκίς, προβλέπεται ότι το οικόπεδο των «δίδυμων καπναποθηκών» έχει χρήση χώρου πολιτισμού απαρέγκλιτα , ενώ η έκταση των πρώην εγκαταστάσεων της 6ης Μεραρχίας, αντίστοιχα, χρήση χώρου διοίκησης.
5) Το αδόκιμο και άστοχο της χωροθέτησης και ανέγερσης δικαστικού μεγάρου στο χώρο των «δίδυμων κτιρίων» προσδιορίζεται και καταδεικνύεται από τους εξής λόγους:
i) Πολεοδομικοί λόγοι
α) ως προς τη θέση:
Η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει ήδη μεγάλη κυκλοφοριακή επιβάρυνση, είναι κορεσμένη και η προσθήκη της συγκεκριμένης χρήσης θα επιτείνει το φαινόμενο επί το χείρον.  Εξάλλου, δεν πληροί τις πολεοδομικές προδιαγραφές έχοντας μικρότερη έκταση από την απαιτούμενη.
Επιπλέον, υπάρχει το προηγούμενο της χωροθέτησης ανάλογων λειτουργιών μακριά από το βεβαρημένο κέντρο της πόλης (διοικητήριο, αστυνομία, πυροσβεστική κ.λ.π.).
β) ως προς τους χρήστες
Το δικαστικό μέγαρο εξυπηρετεί το σύνολο των κατοίκων του Νομού Κιλκίς και όχι μόνον, επιλεκτικά, της πόλης.  Από τους μόνιμους κατοίκους της, καθημερινή παρουσία στο χώρο των δικαστηρίων έχει ένας αριθμός δικηγόρων και οι δικαστικοί υπάλληλοι.
Για όλους τους υπόλοιπους κατοίκους του Νομού, μόνο συνθήκες ταλαιπωρίας προβλέπονται δεδομένων των προβλημάτων της υπόψη θέσης.
ii) Λόγοι προστασίας και διατήρησης της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των κτιρίων
 Οι «δίδυμες καπναποθήκες» έχουν ήδη ηλικία περίπου ενός αιώνα, έχουν υποστεί τη φυσική επιλογή του χρόνου, αντέχοντας τις καταπονήσεις των διαφόρων, κατά καιρούς, χρήσεων, σεισμών κ.λ.π., έτσι όπως είχαν κατασκευασθεί, χωρίς επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό τους και στη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων.
 Η αναδιαμόρφωσή τους για την παραλαβή της συγκεκριμένης χρήσης θα αλλοιώσει τη μορφολογία τους:
1) ως προς τις όψεις:  διεύρυνση ανοιγμάτων για λόγους φωτισμού, εξωτερικές προσθήκες για καλύτερη πρόσβαση (ανελκυστήρες, ανυψωτικά συστήματα, βοηθητικές σκάλες, υποδομές Α.Μ.Κ. (ατόμων μειωμένης κινητικότητας).
2) ως προς την τυπολογία των κτιρίων: ανάπλαση εσωτερικών χώρων για δημιουργία γραφείων, αιθουσών συνεδριάσεων κ.λ.π.
3) ως προς τα υλικά κατασκευής: αντικαταστάσεις ξύλινων δαπέδων, ενισχύσεις οπλισμένου σκυροδέματος παντού, επενδύσεις τοίχων κ.λ.π.
4) ως προς τον όγκο: πιθανή έως βέβαιη συνένωσή τους για επίτευξη ενιαίας επικοινωνίας, προσθήκες ασύμβατες στην τωρινή διάταξή τους, αναγκαστική κατάργηση εξωτερικών κουφωμάτων, αλλοίωση κλίμακας κτιρίων.
Επιπροσθέτως, η διατήρηση ενός μνημείου αφορά το κτίριο στο σύνολό του και όχι μόνον το εξωτερικό κέλυφός του.
Τα συγκεκριμένα κτίρια προσδιορίζουν τη φιλοσοφία του χρόνου και του τόπου που κατασκευάστηκαν, χαρακτηρίζονται απ’ αυτά τα δεδομένα και επ’ ουδενί μπορεί να γίνει προσεταιρισμός αυτών των ιδιοτήτων από ένα σύγχρονο και λειτουργικό δικαστικό μέγαρο, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος και του μέλλοντος, χωρίς να χάνεται η ταυτότητά τους.
iii) Οικονομικοί λόγοι
Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι το κόστος μετατροπής των υπαρχόντων κτιρίων σε δικαστικό μέγαρο θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο αν όχι πολλαπλάσιο αυτού που θα απαιτηθεί για να κατασκευασθεί ένα καινούργιο αντίστοιχο.
Εν τέλει, το τραγικό είναι ότι, αν και θα δαπανηθούν τεράστια ποσά, το δικαστικό μέγαρο δεν θα γίνει με σύγχρονες προδιαγραφές ούτε με την απόλυτη ελευθερία της σχεδίασής του από την αρχή,  αλλά θα περιορίζεται σε ένα υφιστάμενο περίγραμμα δεσμευτικό επιλογών εσωτερικής και εξωτερικής διαμόρφωσης, ικανοποιητικής λειτουργίας, αντισεισμικής ασφάλειας, αντοχής και ανθεκτικότητας στο χρόνο.
Εν κατακλείδι, είναι κοινά παραδεκτό και αξιωματικά βέβαιο ότι κάθε τόπος πρέπει να διαφυλάσσει και να αναδεικνύει την αρχιτεκτονική κληρονομιά του , αλλά συγχρόνως να μη στερείται βασικών υποδομών , όπως είναι η ύπαρξη Δικαστικού Μεγάρου και κτιρίων πολιτιστικών λειτουργιών .
 Άποψη μας είναι ότι :
α) η καλύτερη θέση για την χωροθέτηση του Δικαστικού Μεγάρου του νομού Κιλκίς είναι ο χώρος των πρώην εγκαταστάσεων της 6ης Μεραρχίας, επειδή πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
β) τα «δίδυμα κτίρια» μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν και να αποδοθούν στο Κιλκίς σαν χώροι ήπιων πολιτιστικών λειτουργιών.


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ Ν.ΚΙΛΚΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ-ΥΠΟΜ/ΚΩΝ-Ε.Δ.Ε. Ν.ΚΙΛΚΙΣ