Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024, 1:50:39 μμ
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009 11:25

Θα “βρέξει” και πάλι χρήμα από το Leader

Για τέταρτη συνεχόμενη φορά, από το 1991, εγκρίθηκε και πάλι το Σχέδιο Τοπικού Προγράμματος, στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», που υπέβαλε η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. Ο.Τ.Α. στα πλαίσια της σχετικής προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Νέες αλλά και παλιές ιδέες, από νέους ή και μεγαλύτερους, από επιχειρηματίες αλλά και ανέργους, από αγρότες ή και επιστήμονες, μπορούν να χρηματοδοτηθούν πλέον στα πλαίσια ενός συγκροτημένου σχεδίου που ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, της παράδοσης και του πολιτισμού, την προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.
Ως περιοχή εφαρμογής για το ν. Κιλκίς εγκρίθηκε με βάση και τις επιλεξιμότητες του προγράμματος η περιοχή των Δήμων Χέρσου και Κιλκίς (πλην του Δ.Δ Κιλκίς) καθώς και των Δ.Δ. Μαυρονερίου, Ξυλοκερατιάς και Πεδινού.
Στρατηγικός στόχος του νέου τοπικού προγράμματος LEADER, που εκπονήθηκε από τα στελέχη της ΑΝ.ΚΙ, είναι: «Η δημιουργία ενός Πρότυπου Πόλου Βιώσιμης Ανάπτυξης, ελκυστικού ως τόπου διαβίωσης αλλά και ανάπτυξης βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία, ώστε αξιοποιώντας τη θέση και τους ενδογενείς πόρους του να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής σε όλους τους πολίτες».
Από το νέο LEADER μπορούν να χρηματοδοτηθούν διάφορα έργα των Ο.Τ.Α. καθώς και νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, παραγωγής βιοτεχνικών προϊόντων, ειδών διατροφής και χειροτεχνικών ειδών, ποικίλες τουριστικές δραστηριότητες, συγκεκριμένες εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών με επιδότηση έως 50%.
Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ανακοινωθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του Π.Α.Α. 2007-2013 ο συνολικός προϋπολογισμός του τοπικού προγράμματος. Μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και πριν τη διενέργεια της πρώτης προκήρυξης για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων, τα έμπειρα στελέχη της ΑΝ.ΚΙ. θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες ευρείας δημοσιοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων και ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης στον τόπο τους.