Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 5:27:58 πμ
Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2009 09:10

Χτύπημα της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων

Το Τελωνείο Ευζώνων στο α’ εξάμηνο του 2009 και μετά από συστηματικές προσπάθειες της Διεύθυνσης και των υπαλλήλων του, προχώρησε στην εντατικοποίηση των ελέγχων του, κυρίως σε σχέση με τν διακίνηση των εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες (χώρες εκτός Ε.Ε.), με σκοπό την προστασία των Ελλήνων επαγγελματιών και εργαζομένων στον κλάδο της διακίνησης εμπορευμάτων και κατ’ επέκταση την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου.


Οι έλεγχοι έγιναν σε καθημερινή βάση σε δεκάδες φορτηγά αυτοκίνητα, όσον αφορά την νομιμότητα της μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες.
Το αποτέλεσμα ήταν να εκδοθούν 38 Καταλογιστικές Πράξεις για παραβάσεις προς τους παραβάτες, συνολικού ύψους 80.220,73 ευρώ προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ 10 από τις παραπάνω υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Ελληνική Δικαιοσύνη για σοβαρά παραπτώματα.
Επιπρόσθετα, και το πιο σημαντικό, άμεση ήταν η επίπτωση στο φαινόμενο της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων, φαινόμενο το οποίο έχει πλέον μηδενισθεί, από εταιρείες οι οποίες λειτουργούν εις βάρος των Ελληνικών μεταφορικών εταιρειών, δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο περιβάλλον και ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τους Έλληνες μεταφορείς.
“Ευνόητο είναι ότι αυτή η προσπάθεια θα είναι διαρκής και ανυποχώρητη έτσι ώστε κάθε νέα προσπάθεια παράκαμψης της νομοθεσίας να είναι πλέον αδύνατη”, τονίζει ο διευθυντής του Τελωνείου Ευζώνων Θωμάς Μπανιάς.