Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 4:51:01 πμ
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008 03:03

«Άλλη γεωργία»

 Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΓΕΠ –AGROCERT, δημιουργείται το Γραφείο για τα προϊόντα της «Άλλης Γεωργίας». Σκοπός του Υπουργείου, σύμφωνα με τον υπουργό κ. Κοντό, το γραφείο της «Άλλης γεωργίας» είναι: -Να καταγράψει και να δώσει ώθηση σε καλλιέργειες και προϊόντα ήσσονος μέχρι σήμερα σημασίας, που με κατάλληλες όμως παρεμβάσεις μπορούν να εξελιχτούν σε σημαντικές, από άποψη οικονομικού, διατροφικού και τοπικού ενδιαφέροντος.
-Να προτείνει στο Υπουργείο την ενθάρρυνση των παραγωγών στην συστηματική καλλιέργεια ειδικών παραδοσιακών προϊόντων, μικρού οικονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να αναδειχθούν εμπορικά και να δώσουν πρόσθετο εισόδημα. Τα προϊόντα της λεγόμενης «άλλης γεωργίας» είναι ουσιαστικά τοπικές, παραδοσιακές καλλιέργειες, κυρίως μη επιδοτούμενες, που κάποιες μπορεί να είναι άγνωστες ακόμα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, αλλά συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις για να προβληθούν και δυναμικά να διεκδικήσουν μερίδιο στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά. Πρόκειται για προϊόντα που με τους κατάλληλους πολιτικούς και οικονομικούς χειρισμούς έχουν τη δυνατότητα για υψηλή οικονομική απόδοση και προστιθεμένη αξία. Στόχος είναι να έρθει στο προσκήνιο η περιθωριοποιημένη, μέχρι πρότινος, «άλλη γεωργία», να αναδειχθεί σε σημαντικό δείκτη της αγροτικής οικονομίας της χώρα μας, αλλά και σε «όχημα» για τη συγκράτηση νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο. Να προστατευτεί ο κοινωνικός ιστός της ελληνικής υπαίθρου, εκμεταλλευόμενοι το συγκριτικό πλεονέκτημα των άριστων κλιματικών και εδαφικών συνθηκών που διαθέτει η χώρα μας.
-Να μελετήσει, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, την εύρεση καλλιεργειών που μπορούν να επεκταθούν και να δώσουν προοπτική ανάπτυξης στις διάφορες αγροτικές περιοχές της Χώρας μας, δίνοντας έμφαση σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι προτάσεις για εφαρμογή των καλλιεργειών αυτών θα γίνουν ύστερα από κατάρτιση καταλόγου με τα προϊόντα που ζητάει η αγορά.
-Να συλλέξει στοιχεία για την ακριβή έκταση καλλιέργειας του κάθε προϊόντος, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες, τα γεωγραφικά διαμερίσματα κάθε καλλιέργειας, καθώς και την ετήσια παραγωγή και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
-Να ενημέρωση τους αγρότες, μέσω των ραδιοτηλεοπτικών του παραγωγών και των έντυπων μέσων, για τις ειδικές καλλιεργητικές τεχνικές, τις απαιτήσεις της αγοράς όσον αφορά στη ποιότητα και στη τυποποίηση, στη σύσταση ομάδων παραγωγών, καθώς επίσης και για τις διαφαινόμενες προοπτικές τους.
-Να προβάλει τα προϊόντα της «άλλης γεωργίας» σε διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις.