Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, 5:57:12 μμ
Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022 15:36

Οριστική πράξη ένταξης του έργου ‘’Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Νέου Αγιονερίου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) με προϋπολογισμό 732.000 ευρώ

Με απόφαση του Γεν. Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη πράξης του έργου ‘’Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας της Κοινότητας Νέου Αγιονερίου’’  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, με προϋπολογισμό 732.000ευρώ.

 

Καθοριστική συνδρομή για τη θετική αυτή εξέλιξη είχε η παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Γεωργαντά.

Το έργο αγροτικής υποδομής περιλαμβάνεται στη Δράση 4.3.4. ‘’Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις’’ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.