Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 5:06:58 μμ
Κυριακή, 25 Μαϊος 2008 06:41

Πληρώνονται οι δικαιούχοι της βιολογικής καλλιέργειας

Το Τμήμα Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Εγγειοδιάρθρωσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Κιλκίς ανακοινώνει στους ενταγμένους δικαιούχους του «Μέτρο 3.1 – Βιολογική Γεωργία» ότι μετά την πληρωμή των πρώτων 160 παραγωγών , η οποία ολοκληρώθηκε πριν το Πάσχα  με την καταβολή  στους λογαριασμούς τους συνολικού  ποσού 1.100.000 Ευρώ ,συνεχίζεται  η εκκαθάριση των αιτήσεων πληρωμής έτους 2007.

Ήδη το τμήμα έχει στείλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε τα ονόματα 240 επιπλέον δικαιούχων προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί τους με συνολικό ποσό πληρωμής  ύψους άνω των 1.650.000  ευρώ.
Τα ονόματα αφορούν ενταγμένους και των τριών ετών (2004 ,2005, 2006) και είναι σε έξι παρτίδες με αριθμούς 0201570018,-19,-20,-21,-22 και -23 .
Οι ανωτέρω έξι  παρτίδες πληρωμής με τα ονόματα των δικαιούχων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Νομ. Κιλκίς  στην ηλεκτρονική δ/νση  www.Kilkis.gr .
Οι τελευταίοι δικαιούχοι (περίπου 140) ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και την ανάρτηση των πινάκων με αυτούς που έχουν ποινές στους οικείους δήμους (έδρα εκμετάλλευσης)και θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός της επόμενης εβδομάδας .
Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι θα έχουν προθεσμία δέκα εργασίμων από την ημέρα ανάρτησης της κατάστασης στον Δήμο ,προκειμένου να υποβάλλουν ένσταση – προσφυγή .
Η προσφυγή θα  υποβάλλεται στο Τμήμα Χω.Πε.Εγ της Δ.Α.Α της Ν.Α. Κιλκίς στις εργάσιμες μέρες και ώρες από το οποίο μπορείτε να πάρετε και περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 23410-37113 & 37114.