Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 9:39:47 μμ
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2007 13:50

Σχέδια βελτίωσης φυτικής παραγωγής

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός ανακοίνωσε ότι έχουν υπογραφεί εκατόν επτά (107) αποφάσεις καταβολής οικονομικής ενίσχυσης που αφορούν Σχέδια Βελτίωσης Φυτικής Παραγωγής του Μέτρου 1.1 «Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006».

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για τα παραπάνω έργα ανέρχεται στο ποσό των 3.883.532 ευρώ.
Για το νομό Κιλκίς εγκρίθηκαν έξι σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 228.432 ευρώ.