Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021, 11:59:58 πμ
etpa
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008 07:01

Θα εισπράττουν το 70% μέχρι και το 2013 οι καπνοπαραγωγοί

Συντάκτης:

Με συμβιβασμό έληξε  στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας / Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Χρήστο Αυγουλά.


Μετά από ολονύκτιες σκληρές διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο υιοθέτησε σήμερα τελική συμβιβαστική πρόταση για τον «Έλεγχο Υγείας» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρονται τα εξής: Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης αυτής και μετά από επίμονες και πολύμηνες προσπάθειες του Υπουργού κ. Κοντού, ανεδείχθη το θέμα του καπνού, το οποίο και συμπεριελήφθη στον τελικό συμβιβασμό, παρότι απουσίαζε παντελώς από την αρχική πρόταση της Επιτροπής και αντιμετώπιζε την αρνητική στάση πολλών Κρατών Μελών.
Με την Απόφαση αυτή του Συμβουλίου, ουσιαστικά στον τομέα του καπνού συνεχίζεται η καταβολή σε όλους τους καπνοπαραγωγούς, του συνόλου των πόρων του τομέα μέχρι το 2013.
Συγκεκριμένα, ποσό που ξεπερνά το 70% του συνόλου της ενίσχυσης θα καταβάλλεται άμεσα μέχρι το 2013 σε όλους τους καπνοπαραγωγούς, το δε υπόλοιπο θα αποδίδεται μέσα από προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στην κατάρτιση των ανωτέρω προγραμμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δήλωσή της δεσμεύτηκε ότι θα συνδράμει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνεται επίσης στην Απόφαση του Συμβουλίου.
Επίσης κατά τις διαπραγματεύσεις ο Έλληνας Υπουργός με την καθοριστική παρέμβασή του, συνετέλεσε στην σημαντική βελτίωση των προτάσεων της Επιτροπής, όπως:
- αύξηση του ορίου στήριξης εγκατάστασης νέων γεωργών από 55000 ευρώ σε 70000 ευρώ.
- μη αποκλεισμό, λόγω πολύ μικρού μεγέθους, από το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων του συνόλου σχεδόν των εκμεταλλεύσεων της χώρας μας. Σημειώνεται ότι με την αρχική πρόταση της Επιτροπής έχαναν τις ενισχύσεις τους το 32,84% των εκμεταλλεύσεων μας.
- αύξηση των πόρων που μπορούν να διατεθούν στο πλαίσιο του άρθρου 68, για τη στήριξη τομέων – τύπων γεωργίας, περιοχών, ποιότητας και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων.
- μείωση της επιπλέον προτεινόμενης υποχρεωτικής διαφοροποίησης από 8% σε 5% μέχρι το 2012. Οι πόροι που θα προκύψουν από τη ρύθμιση αυτή θα χρησιμοποιηθούν κατ’ αποκλειστικότητα για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως οι κλιματικές αλλαγές, η διαχείριση υδάτων κλπ. 
- δυνατότητα λειτουργίας παρεμβατικών μέτρων για στήριξη της αγοράς των σιτηρών συμπεριλαμβανομένου και του αραβοσίτου.
- αύξηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων κατά 1% ετησίως για την περίοδο 2009 έως 2013.
- δυνατότητα θέσπισης συνοδευτικών μέτρων για τη στήριξη του γαλακτοκομικού τομέα.
- ευνοϊκή ρύθμιση σχετικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης των ειδικών δικαιωμάτων χωρίς αυτά να συνοδεύονται από επιλέξιμη έκταση για τρία χρόνια.