Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021, 2:58:43 πμ
etpa
Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2017 20:33

Αναβάθμιση της λειτουργίας του εργαστηρίου χημικών αναλύσεων της ΔΕΥΑ Παιονίας

Συντάκτης:

Ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρήστος Γκουντενούδης, συνοδεία του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ κ. Τζούρτζου, την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου πραγματοποίησαν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Πολυκάστρου για να επιθεωρήσουν τις διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης και του χημείου.


Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές δράσεις στην κατεύθυνση του ελέγχου της ποιότητας των υδάτινων πόρων, αλλά και την ορθολογική χρήση τους, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) σε συνεργασία με το Δήμο Παιονίας συνέταξαν ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει μελετημένες δέσμες δράσεων που συμπληρωματικά εξασφαλίζουν τη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων.
Το έργο AQUA-M: «Κοινές δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Διασυνοριακή Περιοχή», προετοιμάστηκε και υλοποιήθηκε από το Δήμο Παιονίας και της ΔΕΥΑΠ σε συνεργασία με το Δήμο Γευγελής της γείτονας χώρας και εγκρίθηκε πρώτο συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από τα έργα που υποβλήθηκαν στο συγκεκριμένο άξονα προτάσεων του προγράμματος interreg «Ελλάδα-FYROM 2007-2013».
Στο πλαίσιο του έργου αυτού, η ΔΕΥΑΠ προμηθεύτηκε και εγκατέστησε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό χημείου  στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πολυκάστρου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο συνεχής έλεγχος και κατ΄ επέκταση η υψηλή ποιότητα του νερού που καταλήγει στον Αξιό ποταμό. Το εν λόγω χημικό εργαστήριο είναι από τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα της Ελλάδας και η λειτουργία του θα εξασφαλίζει τη συνεχή και συνεπή ανάλυση των υδάτων του Δήμου.
Επιπρόσθετα, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας εγκαθίσταται σύστημα διαχείρισης SCADA ώστε να πραγματοποιείται καλύτερη διαχείριση και αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω δράσεων αναμένεται να είναι η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, ο συνεχής και αξιόπιστος έλεγχός τους και η αναβάθμιση της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων.