Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021, 10:36:23 πμ
etpa
Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018 21:18

Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Παιονίας για οδοποιία σε Ν. Καβάλα και Σιταριά

Συντάκτης:

Εγκρίθηκε για το Δήμο Παιονίας η χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή και βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου οικισμού Νέας Καβάλας-Σιταριάς» ύψους 639.800 ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεις».


Ο Δήμος Παιονίας έχει ως προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας και την γενικότερη ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και φυσικά την πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ζητούμενο είναι να στηρίξουμε τους αγρότες μας ώστε να δημιουργήσουν τις βάσεις της ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή είχαμε έτοιμη και ώριμη την μελέτη για το εν λόγω έργο το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολο του από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Σκοπός του έργου αυτού είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η ανεμπόδιστη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων σε συνεργασία με την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και άλλους φορείς.