Κυριακή, 9 Μαΐου 2021, 2:13:45 μμ
etpa
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2017 21:27

Έναρξη λειτουργίας τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Συντάκτης:

Το αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας (Πρόνοια) του Δήμου Παιονίας, ως αποτέλεσμα της δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου Παιονίας, ξεκίνησε τη λειτουργία του με έδρα στο δημοτικό κτίριο πάνω από το ΚΑΠΗ στην πλατεία Άξιον Εστί στην Αξιούπολη.
Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου ξεκίνησε και η υλοποίηση  του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και σύντομα θα υλοποιήσει και άλλες κοινωνικές δράσεις όπως τα Κέντρα Κοινότητας.


Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που συνδυάζει εισοδηματική ενίσχυση, συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά και υπηρεσίες ενεργοποίησης των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα εγγυάται 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με προσαύξηση κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.
Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Η υποβολή της  αίτησης  γίνεται  ηλεκτρονικά απευθείας  από  τους  ενδιαφερόμενους,  με  τη  χρήση  των  προσωπικών  στοιχείων  πρόσβασης  που  χρησιμοποιούν  για  την  υποβολή της  φορολογικής  τους  δήλωσης (κωδικοί TAXIS NET)  στην  ιστοσελίδα www.keaprogram.gr,  είτε  εφόσον  είναι  κάτοικοι  του  Δήμου  Παιονίας,  στα ΚΕΠ Αξιούπολης, Γουμένισσας  και  Πολυκάστρου.
Στην  περίπτωση  εμφάνισης  από  την εφαρμογή-σύστημα μηνύματος  προσκόμισης  δικαιολογητικών,  θα  απευθύνεστε  στο  Τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής  του  Δήμου (ώρες εξυπηρέτησης  08:30 – 13:30) ως  εξής:
Δ.Ε. Πολυκάστρου: τηλ. 2343350132  και 2343350153).
Δ.Ε. Αξιούπολης: (όπου και ή έδρα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας): τηλ. 2343033150, 2343030152 και 2343033161
Δ.Ε. Γουμένισσας: 2343350524 και 2343350504
Δ.Ε. Ευρωπού: 2343350601.

 

Γρήγορο internet στο Δήμο Παιονίας
με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες

Το γρήγορο internet και οι ευρυζωνικές υπηρεσίες ήρθαν στο Δήμο Παιονίας στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» της Κοινωνίας της Πληροφορίας με συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ, μέσω  θυγατρικής του ΟΤΕ.
Πλέον, το Αξιοχώρι, η Γερακώνα, η Ειδομένη, η Μεσιά, το Μικρόδασος, ο Πεντάλοφος, η Πηγή, η Πλατανιά, ο Φανός και η Φιλυριά έχουν πρόσβαση σε συνδέσεις ιντερνέτ με ταχύτητες έως και 50 Mbps και ακολουθεί συνέχεια για άλλα μέρη του Δήμου.
Με αυτές τις ταχύτητες ιντερνέτ παρέχεται η δυνατότητα αξιόπιστων και οικονομικών υπηρεσιών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και καλύπτουν τις ανάγκες για επικοινωνία, ψυχαγωγία και συνδεσιμότητα συμβάλλοντας επιπλέον στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.