Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 2:13:32 μμ
Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2008 09:22

Αίτημα για προστασία της ρύθμισης οφειλών

Την προστασία όσων είχαν προχωρήσει παλαιότερα σε ρύθμιση των οφειλών τους ζητά το Επιμελητήριο Κιλκίς, με επιστολή του προέδρου του Παύλου Τονικίδη τους βουλευτές και τα Επιμελητήρια της χώρας.
Στην επιστολή αναφέρεται:
«Αξιότιμοι κ. Βουλευτές,
Σε συνέχεια της από 13-10-2008 επιστολής μας προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που σας συγκοινοποιούμε, και επ’ αφορμή της προ ημερήσιας διάταξης συζήτησης στη Βουλή για την οικονομική κρίση και για τα μέτρα, που προτίθεται η Κυβέρνηση να λάβει, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:


Ήδη πολλές επιχειρήσεις που υπήχθησαν στο ευεργετικό καθεστώς της υπ’ αριθ. πρωτ. 2/27281/8.8.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, αντιμετωπίζουν άμεσα πλέον την αύξηση του συμφωνηθέντος με τη ρύθμιση περιθωρίου κέρδους από τις Τράπεζες, που θα επιβαρύνει το αρχικό επιτόκιο. Σημειώνουμε ότι αυτό, στις αρχικές δανειακές συμβάσεις,  συνίστατο στο επιτόκιο Euribor τριμήνου, πλέον περιθωρίου κέρδους της Τράπεζας προσαυξανόμενο με 0,6% υπέρ δικαιωμάτων του Δημοσίου.
Την στιγμή που το Εθνικό Κοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει μέτρα προς εξομάλυνση της οικονομικής κρίσης, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά προς τις Τράπεζες, συνολικού ύψους 28 δις Ευρώ, είναι εύλογο το αίτημα των δεκάδων επιχειρήσεων, που έκαναν χρήση της ρύθμισης, να μην υποστούν την αύξηση του περιθωρίου κέρδους των συμβάσεων που μονομερώς προωθούν οι Τράπεζες, όταν είναι οι μόνες που ευθέως θα στηριχθούν από τα κρατικά κονδύλια. Σε κάθε δε περίπτωση η επιβάρυνση του επιτοκίου με 0,6% υπέρ δικαιωμάτων Δημοσίου φαντάζει οξύμωρη και υπερβολική, όταν το ρυθμιζόμενο ποσό κάθε σύμβασης τελεί υπό την εγγύηση του Δημοσίου.
Εμμένουμε επομένως να υπάρξει ρητή απαγόρευση από το Υπουργείο Οικονομίας προς τις Τράπεζες να μην αυξήσουν μονομερώς το περιθώριο αύξησης του επιτοκίου, που συμφωνήθηκε κατά την σύναψη των δανειακών συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, άλλως, σε κάθε περίπτωση, η απαγόρευση να είναι δεσμευτικός όρος για τα Τραπεζικά Ιδρύματα που θα ενταχθούν στο πακέτο μέτρων ενίσχυσης του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Τέλος, ζητούμε την κατάργηση των προσαυξήσεων του επιτοκίου υπέρ Δημοσίου για τις εν λόγω συμβάσεις, καθώς, είναι το ελάχιστο, προς το παρόν, μέτρο προς ανακούφιση των επιχειρήσεων, που θα έχει αποφασίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία.    
Πιστεύουμε ότι τα εύλογα και δίκαια παραπάνω αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου και κατ’ επέκταση των χιλιάδων εργαζομένων στις δοκιμαζόμενες και ακριτικές αυτές επιχειρήσεις θα τύχουν της δέουσας ευαισθησίας και ανάδειξής τους».