Σάββατο, 20 Απριλίου 2024, 8:45:27 μμ
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008 15:09

Αναγνώριση ΔΕΥΑΚ

Τα εύσημα του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας και της Διαχειριστικής Αρχής του Γ’ Κ.Π.Σ. για τα έργα του Ταμείου Συνοχής, έλαβε η ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η νέα αυτή διάκριση της Δημοτικής Επιχείρησης του Κιλκίς ήλθε με την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου της αποχέτευσης του Δήμου και διατυπώνεται στην Έκθεση Ελέγχου Ολοκλήρωσης, που συντάχθηκε για λογαριασμό του Ταμείου Συνοχής.

Προηγήθηκαν εξαντλητικού έλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, που αφορούσαν τα οικονομικά δεδομένα, τις πιστοποιήσεις, τη νομιμότητα των πράξεων και των δαπανών, τη τήρηση των διαδικασιών κ.α. Συγκεκριμένα, η 30 σελίδων έκθεση ελέγχου υπογραμμίζει κλείνοντας ότι τα συμπεράσματα είναι συνοπτικά τα εξής:
-  Οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που δηλώθηκαν από τον Τελικό Δικαιούχο ήταν αξιόπιστα.
- Ο Τελικός Δικαιούχος τήρησε γενικά τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην απόφαση συνδρομής.
- Τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας που προβλέπει η εθνική νομοθεσία και οι κανονισμοί της Ε.Ε.
- Το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο και έχει δοθεί σε λειτουργία.
Και η έκθεση καταλήγει τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν συστάσεις προς τον τελικό δικαιούχο» και «δεν αναζητούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά».
«Η Έκθεση του Ταμείου Συνοχής για το έργο της αποχέτευσης του Δήμου, καταδεικνύει ότι ως Δημοτική Αρχή του Κιλκίς μπορούμε να υλοποιούμε μεγάλα έργα χωρίς κανένα απολύτως ψεγάδι στην ολοκλήρωση τους, έτσι που ο Δήμος μας ν’ απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης των διαχειριστικών αρχών, αλλά και των απλών πολιτών, που βλέπουν να εκτελούνται με τον καλύτερο τρόπο τα μεγάλα έργα στο τόπο μας» σημειώνει σε δήλωση του ο δήμαρχος Κιλκίς Δ. Τερζίδης.
Απ’ την πλευρά του, ο διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Ηλ. Αβραμίδης δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η Επιχείρηση απέδειξε γι’ άλλη μία φορά ότι μπορεί να φέρει μ’ επιτυχία εις πέρας μεγάλες αποστολές όπως η κατασκευή του έργου της αποχέτευσης, κι αυτό ν’ αναγνωρίζεται με τον πιο επίσημο τρόπο απ’ όλους τους αρμόδιους φορείς.