Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 8:24:27 πμ
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009 08:46

Ανάπλαση - ενοποίηση Δημοτικού Κήπου και Πάρκου

Σε μια σημαντική για τον πολεοδομικό ιστό τους Κιλκίς παρέμβαση προχωράει ο Δήμος, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη την περασμένη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την ανάπλαση της περιοχής Δημοτικού Πάρκου και Κήπου, η οποία θα ενοποιηθεί έτσι ώστε ν’ αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλη τη πόλη.
Το Δ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης) την κατάθεση της σχετικής πρότασης, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ, αφού πρώτα καταθέσουν τις τυχόν παρατηρήσεις τους οι δημοτικοί σύμβουλοι κι εγκριθεί η συνολική πρόταση σε άλλη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Η αρχική πρόταση προβλέπει τη δημιουργία πεζόδρομου κατά μήκος της οδού Ελ. Βενιζέλου, ο οποίος θα συνδέει τη Μητρόπολη με τις Δίδυμες Καπναποθήκες, λειτουργώντας ενοποιητικά για τον Δημοτικό Πάρκο και τον Κήπο. Στόχος θα είναι η δημιουργία μιας νέας κεντρικής περιοχής για τη πόλη του Κιλκίς, με ιδιαίτερο πολιτισμικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Η υλοποίηση αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών οικονομικής μεγέθυνσης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής.
Οι βασικές επιλογές της πρότασης είναι, η πεζοδρόμηση της Βενιζέλου απ’ την οδό Πάλμε ως την οδό Χαρίτωνος (με στόχο να συνδεθούν λειτουργικά η Μητρόπολη με τις Καπναποθήκες) και η φυσική σύνδεση του Πάρκου με τον Κήπο (με στόχο ν’ αναδειχθεί η σχέση του εμπορικού κέντρου της πόλης με τις παρυφές του λόγου Αγ. Γεωργίου). Στα πλαίσια αυτά η οδός Σπάρτης θα μετατραπεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, ενώ θα εξετασθεί το ενδεχόμενο να πεζοδρομηθεί κι η οδός Αγ. Γεωργίου.