Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 5:45:27 μμ
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008 15:33

Εξασφαλίσθηκαν οι πόροι για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε ότι εξασφαλίσθηκαν οι πόροι για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Φύλαξη Παιδιών ΑμεΑ Ανέργων Μητέρων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, μέχρι το τέλος του 2010.

Η συνέχιση της λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι σε άτομα που έχουν σχετική ανάγκη και διευκολύνεται η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Με τη λειτουργία των προγραμμάτων, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των άμεσα ωφελούμενων ατόμων (ηλικιωμένων, ΑμεΑ, κ.λπ.), δίνεται η δυνατότητα στις γυναίκες να αποδεσμευθούν από τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των άλλων ατόμων που χρειάζονται την φροντίδα στο σπίτι και ενισχύονται οι τοπικές κοινωνίες.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργούσε μέχρι τις 31-7-2007 πιλοτικά, με χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ.
Μετά από αίτημα της Ελλάδας και διαπραγματεύσεις που έγιναν, παρατάθηκε η χρηματοδότησή του έως τις 31/8/2008. Το πρόγραμμα τίθεται, πλέον, σε τακτική βάση, με ένα νέο νομικό, κανονιστικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο.