Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024, 12:32:13 πμ
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2008 08:38

Ίδρυση και λειτουργία λαογραφικού μουσείου

 Η ίδρυση του Λαογραφικού Μουσείου του Συλλόγου Ανατολικορωμυλιωτών Πολυκάστρου είναι πλέον γεγονός. Η αρχική ιδέα αρχικά περιλάμβανε την κατασκευή διόροφου κτηρίου, που θα φιλοξενούσε στο ισόγειο χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για την εκμάθηση των παραδοσιακών χορών της βόρειας Θράκης, ιματιοθήκη και γραφείο, ενώ στον όροφο του οικοδομήματος θα εκτίθενται όλα τα αντικείμενα με μουσειακό χαρακτήρα: αντικείμενα καθημερινής, οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης, γεωργικά εργαλεία (ξύλινα και μεταλλικά), φορεσιές ή μεμονωμένα είδη παραδοσιακού ρουχισμού, πολλά υφαντά καθημερινής χρήσης ή ορισμένα αραχνοΰφαντα πολυτελείας, έπιπλα και άλλα αντικείμενα, φωτογραφίες, χαρτονομίσματα και έγγραφα.    
Κύριος στόχος είναι να προβληθούν και να αναπαρασταθούν δραστηριότητες, επαγγέλματα, οικιακοί χώροι του παρελθόντος με τρόπο που να μοιάζει οικείος και προσιτός από όλους τους επισκέπτες. Οι δωρεές μαζί με το αρχειακό μουσειακό υλικό του Συλλόγου αριθμούνται σήμερα πάνω από 500 αντικείμενα, μερικά από τα οποία αξιόλογα και πολύτιμα, ειδικότερα εκείνα που έχουν ιστορικό χαρακτήρα και επαναφέρουν στη μνήμη των περισσότερων τις πρώτες εικόνες της εγκατάστασης και της οργάνωσης ομογενών πληθυσμιακών ομάδων από Ανατολικορωμυλιώτες σε μία νέα πατρίδα.
Το Μουσείο πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα. Ώρες λειτουργίας: Σάββατο και Κυριακή 11.00 – 13.00 και 17.00 – 20.00. Για τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος για σχολεία και άλλους συλλόγους θα προηγείται συνεννόηση στα εξής τηλέφωνα: 23430 – 22789, 23430 – 22419, 6977-274.941.