Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 5:16:59 μμ
Τετάρτη, 03 Δεκεμβρίου 2008 11:35

Μηδενική αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη και πως αυτή θα επιτευχθεί

«Κατά το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία η αύξηση των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2009 κατά 5%», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο συνδυασμός "ΟΡΑΜΑ και ΔΡΑΣΗ" με επικεφαλής τον Παύλο Πασσαλίδη.
«Ο Δημοτικός συνδυασμός "ΟΡΑΜΑ και ΔΡΑΣΗ" καταψήφισε την πρόταση της δημοτικής αρχής. Θεωρεί ότι τα 121.000 ευρώ, που είναι το προβλεπόμενο άνοιγμα μεταξύ 2008 και 2009 είναι δυνατό να υπερκαλυφθεί, αρκεί να εγκαταλειφθεί η λογική  "ρουτίνας" αυξάνοντας κάθε φορά τα τέλη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πάντοτε διαφωνούσαμε με αυτή τη λογική, πολύ περισσότερο αυτή την εποχή κατά την οποία η συνεχιζόμενη οικονομική λιτότητα επιβάλλει αποδοτικότερους τρόπους διαχείρισης και ιεράρχησης επιλογών.
Δεν το λέμε τυχαία. Προτείνομε  διαρκώς να υπολογισθούν ανταποδοτικά τέλη από μηδενική βάση και εννοούμε:
- Την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής για όλους τους κωδικούς εξόδων. Να δοθεί δηλαδή πλήρης ανάλυση δαπανών κατά είδος αλλά και για κάθε αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται στην αποκομιδή απορριμμάτων, ως προς τα καύσιμα, τα λιπαντικά, τη συντήρηση, κ.τ.λ.
- Μηχανογράφηση της αποθήκης υλικών
- Τον επανακαθορισμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων.
- Την χρήση λαμπτήρων φωτισμού με μεγαλύτερη απόδοση και χρόνο ζωής.
- Την παραγωγικότητα της διοίκησης και των εργαζομένων. 
Θέλουμε να κάνουμε γνωστό στους συμπολίτες μας ότι η οικονομική διαχείριση με σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο αποτελεί την κορυφαία λειτουργία του Δήμου αφού και τη διαφάνεια διασφαλίζει, περιορίζει τη σπάτάλη και οικονομικούς πόρους απελευθερώνει για έργα που τόσο ανάγκη έχει ο Δήμος Κιλκίς.
Προτείνουμε ακόμη μια φορά στη δημοτική αρχή να δει τα ανταποδοτικά τέλη με τη δική μας φιλοσοφία. Χρειάζεται βαθιά τομή όπως και σε πολλά άλλα θέματα του Δήμου σε μία εποχή όπου η στενή παρακολούθηση των  εσόδων – εξόδων πρέπει να αποτελεί πρώτιστων μέλημα και καθήκον
Ας το εφαρμόσει από τώρα για την επόμενη χρήση».