Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024, 6:43:03 πμ
Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2009 14:26

Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης Χιλίων Δένδρων

Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Μουριών, Σάββα Αργυρόπουλου, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μουριών παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανάπλαση του βόρειου τμήματος της λίμνης Δοϊράνης, της περιοχής των Χιλίων Δένδρων, από την αρχιτέκτονα Σοφία Μαυρίδου, διπλωματική εργασία η οποία απέσπασε διεθνές βραβείο.
Η κ. Μαυρίδου παρουσίασε τα στοιχεία της μελέτης στον κ. Αργυρόπουλο, στο σύμβουλο του υφυπουργού κ. Κιλτίδη, Κώστα Παπαδόπουλο και στους μηχανικούς του δήμου Μουριών.

Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Μουριών, Σάββα Αργυρόπουλου, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μουριών παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανάπλαση του βόρειου τμήματος της λίμνης Δοϊράνης, της περιοχής των Χιλίων Δένδρων, από την αρχιτέκτονα Σοφία Μαυρίδου, διπλωματική εργασία η οποία απέσπασε διεθνές βραβείο.
Η κ. Μαυρίδου παρουσίασε τα στοιχεία της μελέτης στον κ. Αργυρόπουλο, στο σύμβουλο του υφυπουργού κ. Κιλτίδη, Κώστα Παπαδόπουλο και στους μηχανικούς του δήμου Μουριών.
Η πρόταση εστιάζεται στη δημιουργία ενός πάρκου-χώρου αναψυχής, στο Δήμο Μουριών, που εσωκλείει και αξιοποιεί 3 σημαντικά στοιχεία της περιοχής: το δάσους «Χίλια Δένδρα», διατηρητέο μνημείο της φύσης, το βόρειο & ελληνικό τμήμα της λίμνης – προτεινόμενο προς ένταξη στις περιοχές «Δίκτυο Φύση 2000»- και τη θέαση του φυσικού ορίου-συνόρου της οροσειράς του Μπέλες ή Κερκίνη, εθνικός δρυμός.
Η πρόταση αφορά την διερεύνηση του ορίου στεριάς – λίμνης, ενός τόπου αποκαλυπτόμενου λόγω της νοτιοδυτικής μετατόπισης της περιμέτρου της λίμνης  και σε άμεση σχέση με το γειτονικό F.Y.R.O.M., τη συνοριογραμμή, τον οικισμό της Δοϊράνης και του Σ. Σ. Μουριών. Επιπλέον επιχειρείται να οδηγηθεί το κοινό προς τη λίμνη μέσω μιας σειράς παραλίμνιων δραστηριοτήτων.
Παράλληλα με αφορμή την πτώση στάθμης της λίμνης και τις μεταβολές που έλαβαν χώρα στον τόπο αυτό τις τελευταίες δεκαετίες, ο σχεδιασμός του πάρκου κατευθύνεται από τα μικρά και μεγάλα ρέματα - κύρια πηγή τροφοδοσίας με ύδατα που καταλήγουν σε αυτήν, μεταφέροντας νερό από τις πηγές του Μπέλες και αναζωογονώντας την.
Ταυτόχρονα η μικρή κλίση εδάφους, η ποιότητα και η πλούσια βλάστηση δάσους-βιότοπου-καλαμώνα συνδέεται με ένα δίκτυο πεζόδρομου- ποδηλατόδρομου βασιζόμενου πάντα σε διαδρομές- ίχνη των υφισταμένων περιπατητικών διαδρομών.
Η μελέτη του πάρκου ακολουθώντας οργανικές χαράξεις που ακολουθούν το φυσικό τοπίο & τη μορφολογία του εδάφους περιλαμβάνει:
- στο δάσος «1000 δένδρα» αναψυκτήριο – εστιατόριο-δίκτυο ποδηλατοδρόμου –πεζόδρομου- ένωση με οδικό δίκτυο-κεντρικό πάρκο– παρατηρητήριο 22 μ-σήμα κατατεθέν του πάρκου για παρατήρηση και φωτογράφηση του βιότοπου και των αγώνων (στη θέση του δασικού φυλακίου)
- αθλητικό κέντρο-γήπεδα-αποδυτήρια
- οργανωμένο parking σε 2 αντιδιαμετρικές θέσεις – χώροι ενοικίασης - στάθμευσης ποδηλάτων
- λιμναία κατασκευή (κτίριο αποθήκευσης λέμβων-wc-αποδυτήρια-αλιευτικός προβλήτας- αμφιθεατρικό πέταλο μπάνιου-αφετηρία προτεινόμενων κωπηλατικών αγώνων με τερματισμό στον οικισμό Δοϊράνης και στο ομώνυμο μουσείο της λίμνης
- ανάπλαση ΕΟΤ – συγκρότημα bungalows σε πασσάλους τοποθετημένο σε 2 επίπεδα με κατοικίες 2 τύπων.
Το επόμενο διάστημα με πρωτοβουλία του κ. Αργυρόπουλου θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη όλων των παραγόντων του νομού, προκειμένου να παρουσιασθεί η μελέτη και η υλοποίησή της να αποτελέσει στόχο όλων των φορέων του νομού.