Σάββατο, 20 Απριλίου 2024, 7:48:10 μμ
Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2009 08:56

Στοχεύει διαδίκτυο το ΤΟΣΥΝ Γαλλικού

Τις υπηρεσίες του στο διαδίκτυο επιθυμεί να μεταφέρει το Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Γαλλικού.
Μάλιστα, προς επίτευξη του στόχου του, έχει καταθέσει πρόταση στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για χρηματοδότηση από τη Δράση 1.2, που αφορά πρωτοβουλίες νέων.
Το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Γαλλικού παίρνει την πρωτοβουλία να ψηφιοποιήσει όλες τις λειτουργίες του, δημιουργώντας και υποστηρίζοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών το οποίο θα αποτελεί την βάση των περεταίρω δράσεων του και λειτουργίας του.

Βασική ιδέα αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι οποίες έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν την αμφίδρομη επικοινωνία, την άμεση πληροφόρηση, τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία. Με την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος περιλαμβάνοντας ένα ηλεκτρονικό portal, ένα ηλεκτρονικό βήμα προς τους νέους και μια ηλεκτρονική βάση για το μητρώο, όλοι οι νέοι του Δήμου Γαλλικού μπορούν να ενημερώνονται για τις διάφορες δράσεις, συνεδριάσεις και ανακοινώσεις του συμβουλίου, για γενικότερα θέματα εκπαίδευσης και εργασίας και να επικοινωνούν άμεσα με αυτό. Επιπλέον τους δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες μεταξύ τους (forum), να εκφράσουν ελεύθερα την άποψη τους (online ψηφοφορίες), να αναπτύξουν το διάλογο σε διάφορες θεματικές ενότητες και να οργανώσουν δράσεις (ανταλλαγές νέων).
Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα θα αποτελεί εργαλείο για κάθε θητεία του εκάστοτε ΤΟ.ΣΥ.Ν. του Δήμου, καθώς θα είναι υπεύθυνο για την λειτουργία, την υποστήριξη και την ανανέωση των υπηρεσιών του.