Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023, 6:21:06 πμ
Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007 05:36

Αύξηση αγροτικού κόστους παραγωγής

 Αύξηση 14,8% σημείωσε σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών (τιμές παραγωγού) στη Γεωργία-Κτηνοτροφία έναντι αυξήσεων 1,5% και 8,0%, που είχαν σημειωθεί κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των ετών 2006 προς 2005 και 2005 προς 2004.
Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Οκτώβριο 2007, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2007, παρουσίασε μείωση 2,2%, έναντι μείωσης 0,7% και αύξησης 3,3%, που σημειώθηκαν, κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των ετών 2006 και 2005.
Επίσης, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών του μηνός Οκτωβρίου 2007 σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του Δεκεμβρίου 2006, παρουσίασε αύξηση 10,6%, έναντι μείωσης 1,6% και αύξησης 0,2%, που είχαν σημειωθεί, κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των δεικτών των ετών 2005 και 2004.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών (κόστος παραγωγής) στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Οκτωβρίου 2007, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2006, σημείωσε αύξηση 11,9%, έναντι αυξήσεων 2,8% και 3,9%, που είχαν σημειωθεί, κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των ετών 2006 προς 2005 και 2005 προς 2004.
Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Οκτώβριο 2007, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2007, παρουσίασε αύξηση 2,8%, έναντι αυξήσεων 0,1% και 1,0%, που σημειώθηκαν, κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των ετών 2006 και 2005.
Επίσης, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών του μηνός Οκτωβρίου 2007 σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του Δεκεμβρίου 2006, παρουσίασε αύξηση 10,7%, έναντι αυξήσεων 3,5% και 5,0%, που είχαν σημειωθεί, κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των δεικτών των ετών 2005 και 2004.