Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024, 8:44:36 μμ
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010 08:14

«Μύλος» με τα σιτάρια που πλήρωσε το κράτος

Το κράτος εγγυήθηκε στην Αγροτική Τράπεζα το δάνειο ύψους 2.300.000 ευρώ με το οποίο πληρώθηκαν οι παραγωγοί πέρυσι τέτοιο καιρό προκαταβολή 17 λεπτών στο σκληρό και 15 λεπτών στο μαλακό σιτάρι  (με δυο λεπτά παρακράτηση υπέρ της ΈΑΣ Κιλκίς)  για κοντά 14.000 τόνους σκληρού και μαλακού σίτου, εσοδείας 2008 που παρέμεναν απούλητα στις αποθήκες.
Είναι κοινό μυστικό όμως, ότι μεγάλη ποσότητα του σταριού αυτού πουλήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι όροι του δανείου που συνήψε η Αγροτική Τράπεζα με την Ένωση, βάσει του οποίου για κάθε ποσότητα που θα πωλούνταν όφειλε να επιστρέψει στην ΑΤΕ τα αντίστοιχο χρεωλύσιο η οργάνωση.
Η Τράπεζα δεν εισέπραξε ποτέ, και εκτεθειμένο είναι πλέον και το Κράτος καθώς η μεν Τράπεζα θα εισπράξει το ποσόν του δανείου από το δημόσιο που εγγυήθηκε. Ύστερα λοιπόν από πληροφορίες για μαζικές και συνεχιζόμενες πωλήσεις, πριν λίγες ημέρες από την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εστάλη εντολή στην ΑΤΕ Κιλκίς για εκτεταμένους και επιτόπιους ελέγχους στις αποθήκες της ΕΑΣ Κιλκίς για να διακριβωθεί εάν οι εν λόγω ποσότητες βρίσκονται στις αποθήκες και επομένως είναι διασφαλισμένα τα συμφέροντα του δημοσίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας παρόμοια τακτική - τμηματικές πωλήσεις δημητριακών εσοδείας 2008, χωρίς αποπληρωμή του δανείου- ακολούθησαν και άλλες ενώσεις της χώρας, ευελπιστώντας προφανώς σε μελλοντική χαριστική πράξη του δημοσίου που θα κάλυπτε την τουλάχιστον παράτυπη τακτική τους.
Ωστόσο φαίνεται ότι το δημόσιο, θορυβημένο από την πανελλήνια πρακτική της πώλησης ενεχυριασμένων ποσοτήτων σίτου αντιδρά - το δημοσίευμα της εφημερίδας μας από τον Νοέμβριο του 2009 κυριολεκτικά σήμανε συναγερμό στο Γενικό Λογιστήριο- και οι πρώτοι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και στο Κιλκίς.
Υπενθυμίζουμε ότι ή ίδια η διοίκηση της ΕΑΣ Κιλκίς, απαντώντας σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας μας περί πώλησης 3.000 τόνων σίτου, παραδέχθηκε ότι η ποσότητα που πούλησε ήταν εσοδείας 2008 - εξάλλου αν ήταν του 2009 όφειλε να εξοφλήσει τους παραγωγούς- και μάλιστα «ποσότητες οι οποίες έχουν πληρωθεί στους παραγωγούς μέσω αγοράς εφοδίων και δεν αφορούν σε καμιά περίπτωση ποσότητες του άτοκου δανείου…» όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση της 23ης Νοεμβρίου 2009..
Η ανακοίνωση σχολιάστηκε τότε από εμάς καθώς δημιούργησε περισσότερα ερωτηματικά από όσα έλυσε - υπήρχαν αποθηκευμένες ποσότητες σιτηρών εσοδείας 2008 που δεν υπήχθησαν στο άτοκο δάνειο; - αλλά η διοίκηση δεν έδωσε συνέχεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας από τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη καταγράφηκαν  ελλείμματα αλλά επειδή υπάρχουν και οι αποθήκες με τις ποσότητες σίτου εσοδείας 2009, η κατάσταση είναι συγκεχυμένη.
Σε κάθε περίπτωση προκαλεί εντύπωση και η άγνοια περί των ελέγχων που δήλωσε ο κ. Χαράλαμπος Παυλίδης, όταν του ζητήσαμε πληροφορίες για τα αποτελέσματά τους. Ο κ. Παυλίδης μάλιστα βρισκόταν στην Αθήνα και τούτο εντείνει τη σύγχυση περί της ακριβούς εικόνας.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για τις απούλητες ποσότητες σιτηρών εσοδείας 2008 και 2009, ποσότητες που παραμένουν στην κυριότητα των παραγωγών και όχι της ΕΑΣ, δεν εκδόθηκε μέχρι σήμερα καμιά απολύτως επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης της Ένωσης Κιλκίς σχετικά με την τύχη τους, πέραν εκείνης που μνημονεύσαμε.
Ακόμα και τώρα δεν είναι γνωστό πόση είναι η ποσότητα του αποθηκευμένου σίτου, κυριότητας των παραγωγών, από τις εσοδείες 2008 και 2009 και κατά πόσο είναι διασφαλισμένα τόσο τα συμφέροντα του δημοσίου όσο και των παραγωγών.
Εντύπωση προκαλεί επίσης η άνεση και των αγοραστών να προβούν σε αγορές ενεχυριασμένων ποσοτήτων σίτου, καθώς κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι.
Σε κάθε περίπτωση η συνέχεια αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.