Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 5:04:25 πμ
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 06:51

Πανελλήνιος ποιητικός διαγωνισμός της ΤΕΧΝΗΣ

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  «ΤΕΧΝΗ» ΚΙΛΚΙΣ προκήρυξε τον Δέκατο Τέταρτο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Κούρος Ευρωπού» με την στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.


Οι ποιητικές συλλογές που θα σταλούν για το διαγωνισμό πρέπει:
1) Να μην έχουν εκδοθεί
2) Να είναι δακτυλογραφημένες σε τρία αντίτυπα
3) Να είναι 20 έως 30 σελίδες η κάθε μία.
4) Οι συλλογές να στέλνονται με ψευδώνυμο. Σε δεύτερο κλειστό φάκελο
αλληλογραφίας ο υποψήφιος εξωτερικά θα αναγράφει πάλι το ψευδώνυμό του και μέσα τα πραγματικά του στοιχεία ( όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο). Ο δεύτερος αυτός φάκελος θα ανοιχθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού μόνο σε περίπτωση βράβευσης της συλλογής.
Τα ποιητικά έργα δεν θα επιστραφούν.
Ποιήτριες και ποιητές που έλαβαν το Α΄ Βραβείο σε προηγούμενους διαγωνισμούς της Μ.Κ.Ε. «ΤΕΧΝΗ» Κιλκίς, δεν ξαναβραβεύονται.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα έργα τους  έως την 30η Απριλίου 2009 στη διεύθυνση: «ΤΕΧΝΗ» Μ.Κ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, 25ης Μαρτίου 20, ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61100, τηλ. 2341024217 και 2341028340
Η μη τήρηση έστω και ενός από τους παραπάνω όρους του διαγωνισμού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου.
Η κρίση των έργων θα γίνει από 7μελή κριτική επιτροπή, την οποία αποτελούν οι:
1. Ζωή Σαμαρά, Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Πρόεδρος
2.  Δημήτρης Γουνελάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
3. Κική Δόγια Πλόχουρα, Φιλόλογος
4. Δημήτρης Κόκορης, Ειδικός Επιστήμονας Α.Π.Θ.
5. Μαρία Λιτσαρδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
6. Σόνια Λευκίδου, Φιλόλογος
7. Αφροδίτη Σιβετίδου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τα χρηματικά βραβεία που θα απονεμηθούν (Α΄ 900 ευρώ, Β΄ 600 ευρώ και Γ΄ 300 ευρώ) θα συνοδεύονται από ένα αντίγραφο του Κούρου του Ευρωπού.
Η απονομή θα γίνει σε επίσημη τελετή κατά τη διάρκεια των «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» της πόλης του Κιλκίς ( Ιούνιος 2009 ).
Β) ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ
Η  κριτική επιτροπή του Δέκατου Τέταρτου Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού
της «ΤΕΧΝΗΣ»  Κιλκίς, αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει εφέτος το «Αριστείο» -«ΚΟΥΡΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ» στον  ποιητή π. Παναγιώτη Καποδίστρια για την εξαιρετική πνευματική προσφορά του.
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς, Δήμος Αξιούπολης, Δήμος Ευρωπού, Επιμελητήριο Κιλκίς, Δήμος Κιλκίς, Δήμος  Δοϊράνης