Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021, 5:07:45 μμ
etpa
Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2008 14:31

Συνεννόηση

Συντάκτης:
Λίγη περισσότερη συνεννόηση και οργάνωση δεν θα έβλαπτε. Και στα Κρούσια συμπίπτουν στο τέλος της εβδομάδας δυο εκδηλώσεις αξιόλογες. Τα Παρχάρια και η Ημέρα του παλιού σταριού 2008.
Δεν θα μπορούσαν να απέχουν τουλάχιστον μια εβδομάδα ώστε να αναδειχθούν περισσότεροι και οι δυο;