Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 6:16:38 πμ
Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2009 04:35

«Στόχος η Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας»

Η βίαιη είσοδος στο προσκήνιο της ανεξέλεγκτης οικονομικής κρίσης, έχει κλονίσει ισορροπίες, έχει ανατρέψει προγραμματισμούς και τείνει να περιγράψει ένα ακαθόριστο μεν, πλην όμως αναπόφευκτο πλαίσιο εντός του οποίου, θα ξεκινήσουν και θα εξαντληθούν όλοι οι σχεδιασμοί.
Η περιφερειακή χώρα μας με την ανάλογης εμβέλειας οικονομική δραστηριότητα δεν θα μπορούσε να ξεφύγει απ’ αυτήν τη διαδικασία. Επομένως, όλες οι επί μέρους πρωτοβουλίες είναι αναπόφευκτο ότι θα κινούνται σε περιβάλλον ασφυκτικό ως προς τις επιλογές.
Το Επιμελητήριο Κιλκίς από την πρώτη στιγμή της διαφαινόμενης κρίσης αποφάσισε χωρίς δεύτερη σκέψη να οργανωθεί για την υποδοχή της δυσπραγίας με όσο το δυνατόν μικρότερους κραδασμούς για την τοπική οικονομία του νομού. Μια οικονομία που περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία της παραγωγής σε όλους τους τομείς. Με επιχειρήσεις από τις πλέον μικρές μέχρι βιομηχανικές μονάδες με σημαίνουσα θέση στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας και με αξιοπρόσεκτη παρουσία στο εξωτερικό.
Στην συγκυρία, που γρήγορα και άναρχα εμπεδώθηκε, οι άμεσοι βραχυπρόθεσμοι στόχοι ήταν και είναι κυριολεκτικά όροι επιβίωσης για την οικονομική δραστηριότητα.
Το 2009 θα είναι η χρονική περίοδος για την επίμονη επιδίωξη αυτών των στόχων. Με τη δράση μας αυτή επιτυγχάνεται και η αξιοποίηση του θεσμικού ρόλου του Επιμελητηρίου, που μέχρι σήμερα δυστυχώς, δεν του δόθηκαν και πολλές ευκαιρίες να καταξιωθεί ξεδιπλώνοντας τις δυνατότητες του ως Συμβούλου της Πολιτείας.
- Το Επιμελητήριο Κιλκίς εδώ και καιρό έχει καταθέσει και επιδιώκει την ικανοποίηση της πρότασης του, για απαλλαγή των επιχειρήσεων του νομού από ένα ποσοστό 20% επί των ασφαλιστικών εισφορών. Το σχετικό κονδύλιο βέβαια καλείται να το καλύψει το κράτος.
- Έχουμε προτείνει επίσης και επιδιώκουμε την απαλλαγή των εγγυοδοτικών πρωτοβουλιών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις από το ποσοστό 0,6% που προβλέπεται για τις τράπεζες.
- Έχουμε καταθέσει πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών για αναστολή 18 μηνών στην καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των ρυθμισθέντων χρεών των επιχειρήσεων του νομού. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Λέγκας τελικά ενέκρινε 6μηνη αναστολή.
- Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία για το ζήτημα των ελέγχων 10ετίας που έχει δρομολογήσει το ΙΚΑ, κυρίως για τις επιχειρήσεις φασόν του νομού, πολλές από τις οποίες, ενώ ήδη έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, καλούνται να καταβάλουν εξοντωτικά πρόστιμα. Ύστερα από συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους, το ζήτημα συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη και ήδη δρομολογήθηκε προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης μέσα από συντονισμένες ενέργειες των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του νομού.
- Τέλος το Επιμελητήριο Κιλκίς παρακολουθεί και παρεμβαίνει με ρεαλιστικές προτάσεις στο μείζον ζήτημα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση του θεσμικού μας ρόλου ως συμβούλου του κράτους, θα είχε αποτρέψει πολλές από τις αστοχίες του μέτρου, το οποίο, ενώ γέννησε πολλές ελπίδες, σήμερα εξελίσσεται σε αιτία σοβαρών τριβών για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Για τον λόγο αυτό και το Επιμελητήριο μας έχει καταθέσει πρόταση προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων για σύγκληση ειδικής Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης με θέμα το ΤΕΜΠΜΕ.
Είναι σαφές ότι όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν τους κεντρικούς μας στόχους για το 2009.  Παράλληλα το Επιμελητήριο μας παρακολουθεί και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα άλλα Επιμελητήρια της χώρας για καλύτερο συντονισμό και όσο το δυνατόν πιο άμεσα και ρεαλιστικά βήματα προς την αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

* το άρθρο δημοσιεύτηκε στην Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «η ώρα της Περιφέρειας», Τεύχος 37, Ιανουάριος 2009