Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 5:29:22 μμ

Αγροτικά νέα

Αγρότες εκπρόσωποι των συλλόγων από όλη τη Μακεδονία, της Παιονίας μη εξαιρουμένης,  συναντήθηκαν την Κυριακή το μεσημέρι στη Σίνδο και ομόφωνα αποφάσισαν να κατέβουν με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας σε αυτήν την φάση το χαμένο εισόδημα από της περικοπή της ενιαίας ενίσχυσης, κυρίως από την απώλεια του «πρασινίσματος».

Ημερίδα στη Γρίβα ν. Κιλκίς για δημιουργία Ομάδας Καστανοπαραγωγών Πάικου

Ζεσταίνονται οι τσέπες των αγροτών από την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου καθώς την ημέρα αυτή θα πιστωθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί με το υπολειπόμενο 30% της βασικής ενίσχυσης.

Το καλό νέο όμως δεν είναι αυτό καθώς έχει ήδη προεξοφληθεί. Το καλύτερο είναι πως την ίδια ημέρα θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των μικρών αγροτών με τα ποσά της αναδιανεμητικής ενίσχυσης.

Η ενίσχυση αυτή θα δοθεί στους καλλιεργητές οι οποίοι έχουν δηλώσει από 20 έως 110 στρέμματα και ανέρχεται σε 13,8 ευρώ ανά στρέμμα. Σε πολλούς αγρότες  δηλαδή η εν λόγω ενίσχυση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή να κινείται κοντά στο ποσόν που θα λάβουν από το 30% της βασικής ενίσχυσης.

Στο 9ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων – με τίτλο "Νέοι εξαγωγικοί ορίζοντες για την αγροδιατροφή – Προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας στη γερμανική αγορά", που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, 28 και 29 Νοεμβρίου 2023, με πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού  Επιμελητηρίου, την Ελληνογερμανική Συνέλευση και το Επιμελητήριο Φλώρινας, προσκαλέστηκε ο πρώην Πρόεδρος, νυν μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην Υφυπουργός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, που κατέθεσε τις προτάσεις του  στην 2η ενότητα του Συνέδριου με τίτλο «Στρατηγικές δικτύωσης και εργαλεία προώθησης παραγωγών στην αγορά των τροφίμων και ποτών».

Με αφορμή την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται» της Π.Κ.Μ., η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ορθή διαχείριση των νεκρών εκτρεφόμενων ζώων (κανονισμός αριθ.1069/2009  περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο), είναι η απόρριψή τους ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης και αποτελεί υποχρέωση των κτηνοτρόφων.

Μετά από τη στοιχειοθετημένη πρόταση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς προς το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η ποικιλία Τσάπουρνο μπορεί, πλέον, να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 6 σημείο ε.

Από το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 27 Οκτωβρίου  ξεκίνησε η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων αγροτών με την προκαταβολή (70%) της βασικής ενίσχυσης 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δικαιούχοι πανελλαδικά ανέρχονται σε 538.768. Ανάμεσά τους και λίγο περισσότεροι από 10.000 αγρότες του ν. Κιλκίς.

Η υλοποίηση της πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης του 70% σε 538.768 δικαιούχους γίνεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για όλες τις αιτήσεις ΟΣΔΕ 2023 και την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας που προβλέπει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ 2023-2027 (ΣΣΚΑΠ).

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παππάς προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα τις ενισχύσεις και αποζημιώσεις των παραγωγών κάστανου, σταφυλιών και σίτου.

 Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

 

          Η 17η εμβολιαστική εκστρατεία του φθινοπώρου 2023, με τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, ακολουθεί το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση με εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων αλεπούδων). Στόχος είναι η αποτροπή επανεμφάνισης κρουσμάτων και να παραμείνει η χώρα μας σε καθεστώς ελεύθερο λύσσας όπως έχει ταξινομηθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2061/620 της Ε.Ε.

Από την ΠΕ Κιλκίς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Με αφορμή την επιβεβαίωση εστίας ευλογιάς προβάτου και αίγας σε εκτροφή προβάτων στη νήσο Λέσβο,  εφιστούμε την προσοχή σας στη λήψη όλων των παρακάτω μέτρων βιοασφάλειας:

 

- Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.

- Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

- Τακτικός καθαρισμός και α̟πολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξο̟πλισμού.

- Α̟ποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους  βοσκοτό̟πους ̟ που έχουν έρθει σε ε̟παφή με άλλες εκμεταλλεύσεις.