Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020, 7:13:58 πμ

Αυτοδιοίκηση

Σήμερα, 26-08-2020, το μεσημέρι παραδόθηκε υπόμνημα διαμαρτυρίας της Δημοτικής παράταξης "ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ" προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο του τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου, τον Διοικητή της Τροχαίας Κιλκίς και ενημερώθηκε προφορικά η κ. Εισαγγελέας Κιλκίς, σχετικά με την αυθαίρετη προσπάθεια εγκατάστασης και λειτουργίας εργοταξίου εντός αστικού ιστού στην περιοχή του παλαιού ζωοπάζαρου.

Διαβάστε το νέο πρωτοσέλιδο της Πρωινής του Κιλκίς, μοναδικής καθημερινής εφημερίδας του ν. Κιλκίς (27-8-2020)

Πέντε χρόνια πριν. Διαβάστε τι έγραφε η καθημερινή εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς (28-8-2015)

Από το Δήμο Κιλκίς ανακοινώνεται η πλήρωση σαράντα θέσεων εργασίας (40) ως έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού Covid -19. Οι αιτούμενες ειδικότητες είναι:

Αίτημα προς το «Ταμείο Αλληλεγγύης»  υπέβαλλε ο Δήμος Παιονίας, στις 26 Αυγούστου 2020, προκειμένου να λάβει  χρηματοδότηση για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ - ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΞΙΟΥ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ-ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020 14:26

Καλαίσθητη βρύση στην πλατεία Αξιούπολης

Συντάκτης:

Μια καλαίσθητη βρύση έχει τοποθετηθεί στην πλατεία Ελευθερίας της Αξιούπολης με πρωτοβουλία της ΔΕΥΑ Παιονίας, προσθέτοντας μια πινελιά ομορφιάς και παράδοσης στην ωραία πλατεία της πόλης.

Πέντε χρόνια πριν. Διαβάστε τι έγραφε η καθημερινή εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς (26-8-2015)

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, στις 12 το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020) και γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχει το σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την οικονομική επιτροπή, αρ. απ. 183/2020, ο προγραμματισμός των προσλήψεων του έτους 2021 του Δήμου Παιονίας, για την πρόσληψη 18 υπαλλήλων τακτικού προσωπικού.

Σας προσκαλούμε να έρθετε στη δημόσια Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κιλκίς, στις Είκοσι έξι (26) Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο

Ενημέρωση - συζήτηση με την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Γιαννακούλα - Ζιούτα Αικατερίνη.

Θέμα 2ο

Παροχή συναίνεσης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων σχολικών κλήρων της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς.