Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023, 12:17:59 πμ

Αυτοδιοίκηση

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016 18:54

Ο Ανέστης Πογέλης αντιδήμαρχος Κρουσσών

Συντάκτης:

Ο Ανέστης Πογέλης είναι ο νέος αντιδήμαρχος Κρουσσών στη θέση του παραιτηθέντος Θεόδωρου Βαφειάδη. Η σχετική απόφαση ορισμού του από το δήμαρχο Κιλκίς Δημήτρη Σισμανίδη δημοσιεύεται στην ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς στο φύλλο της Πέμπτης, όπου καταγράφονται και οι αρμοδιότητες του νέου αντιδημάρχου. Στην απόφαση αναφέρεται:

Ο Δήμαρχος Κιλκίς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(1) Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Πογέλη Ανέστη του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών του Δήμου Κιλκίς, με θητεία από 16.11.2016 έως και 28.02.2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, κατά τόπο, αρμοδιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κιλκίς:
1. Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών
2. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών
3. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών
4. Συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών για την επίλυση των προβλημάτων τους
5. Την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών
(2) Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα έχει την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των Διοικητικών Πράξεων και των εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων – πλην των προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - κ.λ.π., που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα επιβλέπει, θα κατευθύνει και θα ελέγχει τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητάς του και θα μελετά και θα εισηγείται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.
(3) Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, για θέματα του τομέα των αρμοδιοτήτων του
(4) Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει αντιμισθία μαζί με τους κάτωθι, ήδη, οριζόμενους Αντιδημάρχους:
1. Αναστασιάδου Ελένη του Κωνσταντίνου
2. Μανουσαρίδης Αντώνιος του Αθανάσιου
3. Νικολαΐδης Αιμίλιος του Δημήτριου
4. Πεντζερετζής Πρόδρομος του Απόστολου
(5) Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του ορισμού του ως Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, μόνο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου
(6) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κιλκίς και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κιλκίς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς

Ο Δήμαρχος
Σισμανίδης Δημήτριος

Αιφνιδίασε ο αντιδήμαρχος, με αρμοδιότητα τη δημοτική ενότητα Κρουσίων, Θεόδωρος Βαφειάδης, όταν το βράδυ της Δευτέρας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του αντιδημάρχου.

«Θα εξηγήσω τους λόγους της παραίτησής μου την Παρασκευή σε συνέντευξη τύπου» ανέφερε και διευκρίνισε ότι παραμένει μέλος της παράταξης με την οποία εκλέχτηκε και θα συνεχίσει να προσφέρει για την προαγωγή των συμφερόντων του δήμου και των δημοτών, όπως πάντα έπραττε.

Την παραίτησή του από αντιδήμαρχος Κρουσσών ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς ο Θεόδωρος Βαφειάδης, στη συνεδρίαση του οργάνου το βράδυ της Δευτέρας 14 Νοεμβρίου.

Ο κ. Βαφειάδης δεν γνωστοποίησε στο σώμα τους λόγους της παραίτησής τονίζοντας πως θα τους ανακοινώσει σε συνέντευξή του προς τα τοπικά ΜΜΕ την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ σημείωσε πως θα παραμείνει δημοτικός σύμβουλος.

Η έγκριση του τεχνικού προγράμματος έργων και ο προϋπολογισμός του 2017 είναι τα κύρια θέματα δύο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα, Δευτέρα 14 Νοεμβρίου.
Η πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ. και στην ημερήσια διάταξη ξεχωρίζουν τα παρακάτω θέματα:

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016 21:15

Πρακτική άσκηση φοιτητών στην Αναπτυξιακή Κιλκίς

Συντάκτης:

Με δεδομένο ότι είναι πολλοί οι Κιλκισιώτες φοιτητές που φοιτούν σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα συναφή με τις εν γένει δραστηριότητες της Αναπτυξιακής Κιλκίς, οι οποίοι έχουν την ανάγκη αλλά και την επιθυμία για μια ουσιαστική και χρήσιμη πρακτική άσκηση, η εταιρεία αναπτύσσει πρόγραμμα συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και άλλα ιδρύματα που συμμετέχουν στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» 2014 - 2020, με σκοπό να προσελκύσει φοιτητές και να τους απασχολήσει στο πλαίσιο μιας αμοιβαία επωφελούς και εποικοδομητικής συνεργασίας.

Το τριήμερο 3-5 Νοεμβρίου 2016, ο Δήμαρχος Παιονίας συμμετείχε στην 6η ελληνογερμανική συνέλευση που διοργανώθηκε στο Ναύπλιο με θέμα: «Η αυτοδιοίκηση ενωμένη με το βλέμμα στο μέλλον της Ευρώπης».
Ο κ. Γκουντενούδης ήταν από τους βασικούς εισηγητές εκ μέρους της ελληνικής πλευράς στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, αναπτύσσοντας το θέμα της διαχείρισης του προσφυγικού – μεταναστευτικού από την ελληνική πολιτεία αλλά και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Χωρίς να παραβλέπω την βαρύτητα που έχει η καθημερινή διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων, όσα γίνονται ή δε γίνονται στην κατεύθυνση της βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών μας, λυπάμαι που ελάχιστη ειναι η συζήτηση εντός του δημοτικού συμβουλίου και το ενδιαφέρον της διοίκησης για τα σημαντικά που αποφασίζονται εκτός Κιλκίς.

Μετά την τόση σκόνη για πολλές ημέρες που σηκώθηκε για το θέμα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επένδυσης περί βιομάζας στην περιοχή της Τερπύλλου, η οποία «ρύπανε» το αυτοδιοικητικό κλίμα στο Δήμο Κιλκίς πολύ περισσότερο απ΄ό,τι  η επένδυση αυτή καθεαυτή θα ρυπάνει την περιοχή όπου θα στηθεί, αν στηθεί, αποδεικνύοντας περίτρανα πώς τα ασήμαντα μπορούν να αναγορευθούν σε σημαντικά από ανθρώπους που ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έτσι για ένα καπρίτσιο, θεώρησα ότι πρέπει να παραθέσω μερικές σκέψεις δημοσίως προς ενημέρωση και κρίση από τους συμπολίτες.

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Γκουντενούδης, παρευρέθηκε σε σύσκεψη στο μέγαρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στη Θεσσαλονίκη, σε συνάντηση για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους δήμους.
Στο Δήμο Παιονίας εγκρίθηκαν 165 θέσεις για ωφελούμενους και κατά το πρώτο στάδιο προκηρύχθηκαν ήδη 83 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίες και καλύφθηκαν κατά το μάλλον.
Ο κ. Γκουντενούδης, παρουσία της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας κ. Αντωνοπούλου, συνυπέγραψε με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Βαρλαμίτη, τη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού για την εκτέλεση των έργων (συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων, σχολείων και πεζοδρομίων -οδοστρωμάτων, καθώς και μικρά έργα πρασίνου) στα οποία θα προβούν οι ωφελούμενοι του προγράμματος.

Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2016 22:19

Τέλος καλό, όλα καλά με το ΚΑΠΗ

Συντάκτης:

Η απόφαση  της ιδιοκτήτριας του κτηρίου να πουλήσει το ακίνητό της  επί της Βυζαντίου, δημιούργησε ανησυχία στους ηλικιωμένους του εκεί ΚΑΠΗ Κιλκίς που λειτουργεί σε αυτή την γωνιά από τη δεκαετία του ’90.  Παρότι ο Δήμος Κιλκίς δεν είχε καμιά πρόθεση να τους ξεβολέψει και τούτο τους διαμήνυσε κι ο Δήμαρχος Δ. Σισαμνίδης , οι ηλικιωμένοι πήγαν στο Δημαρχείο για να διαμαρτυρηθούν ζητώντας από τη διοίκηση να  βρει τρόπο  για να παραμείνουν εκεί.